بازگشت
CAD 6014/22شيوه نامه تخصصي صدور مجوز موسسات خدمات هوايي بار
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي
اين دستورالعمل بهمراه شيوه نامه 3040 هواپيمائي كشوري (دستورالعمل عمومي مجوز ارائه خدمات هوانوردي تمديد، لغو موافقت اصولي مجوز بهره برداري در بخش خدمات بار هوايي است كه شامل مواد ارهنما و فرم‌هاي مورد استفاده مي‌باشد.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه pdf
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.