بازگشت
CAD 6109شيوه نامه حمل و نقل هوايي مسافران معلول و توانخواه
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: فرودگاه‌ها و تجهيزات زميني
مقرر است اين دستورالعمل توسط كليه فرودگاههاي كشور، شركتهاي هواپيمائي داخلي و خارجي فعال در كشور و نمايندگان فروش و خدمات آنان، و نيز مسافران موضوع دستورالعمل از 3 ماه پس از تاريخ انتشار لازم الاجرا خواهد بود.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه pdf
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.