بازگشت
CAD 3040شيوه نامه نحوه فعاليت ارائه دهندگان خدمات هوانوردي و پروازي
طبقه: مقررات پيشنهادي
حوزه: بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي
بازنگري اول به اين شيوه نامه در ارتباط به موضوع الحاق طرح كفايت سرمايه شركت هاي خدمات هندلينگ فرودگاهي ميباشد.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۱ (الحاق طرح كفايت سرمايه شركت هاي خدمات هندلينگ فرودگاهي)
فایل های سند:
نسخه pdf
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.