بازگشت
CAD 6017شيوه نامه تاييد امنيتي درخواست كنندگان اخذ مجوز فعاليت در صنعت هوانوردي
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: امنيت هوانوردي
اين شيوه‌نامه شامل معرفي مدارك مورد نياز براي صدور مجوزهاي آغاز فعاليتهاي بازرگاني اقتصادي در بنگاههاي خصوصي ميباشد كه لازم است راهكارها و روشهاي اجرايي اقدامات مرتبط با استعلامات و مكاتبات مورد نياز توسط دفتر مركزي حراست سازمان هواپيمائي كشوري با مبادي ذيربط را نيز مشخص ميسازد.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه pdf
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.