بازگشت
CAD 6317شيوه نامه بازرسي امنيت فرودگاهي
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: امنيت هوانوردي
تعريف و تعيين جزئيات روشها و دستورالعملهاي مرتبط با مميز ايمني تمام و يا قسمتي از فرودگاه است.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه pdf
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.