بازگشت
CAD 6417شيوه نامه آموزش بازرس امنيت فرودگاهي
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: امنيت هوانوردي
تعيين الزامات روند حاكم بر آموزش بازرسان بخش نظارت بر امنيت فرودگاهها در سازمان است. كاركنان امنيت فرودگاهي سازمان نيز مطابق با نياز شغلي آنها از روند اين دستورالعمل پيروي مي‌كنند. 
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه pdf
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.