بازگشت
CAD 7317الزامات مديران حراست شركت هاي بهره بردار هوايي
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: امنيت هوانوردي
تدوين الزامات و شرايط احراز پست مدير حراست در شركت‌هاي هواپيمائي مي‌باشد.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه pdf
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.