بازگشت
CAD 6517چك ليست بازرسي امنيت فرودگاهي
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: امنيت هوانوردي
ارتقاء دائمي برنامه مميزي امنيت فرودگاهي، از طريق دريافت بازخورد از نهادهاي تحت مميزي و اصلاح فرايند مميزي است.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه pdf
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.