بازگشت
CAD 3313شيوه نامه پيگيري نتايج بازرسي هاي SAFA
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: مديريت ايمني
تعيين روش پيگيري بازرسي‌هاي SAFA كه بر روي شركت‌هاي هواپيمائي ايراني انجام مي‌گيرد، مي‌باشد.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه pdf
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.