بازگشت
CAD 2313شيوه نامه تهيه اطلاعات و عوامل مورد نياز براي كشوري كه سانحه يا حادثه جدي را بررسي ميكند
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: بررسي سوانح و حوادث هوايي
جمع آوري عوامل و اطلاعات مورد نياز بمنظور هدايت بررسي سانحه يا حادثه جدي براي كشوري كه سانحه يا حادثه جدي در آن كشور اتفاق افتاده است.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.