بازگشت
CAD 3113شيوه نامه حصول اطلاع از اجرا يا عدم اجراي پيشنهادات ايمني
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: بررسي سوانح و حوادث هوايي
سازمان هواپيمائي كشوري جمهوري اسلامي ايران به محض دريافت "پيشنهادات ايمني" از  سوي كشوري كه سانحه را به پايان رسانيده براساس تعهدات بين المللي و همچنين رعايت اصول ايمني در كليه شئون سريعاً (وسايل ارتباطي) مراتب به اطلاع مديركل دفتر ايمني و بررسي سوانح رسانيده و متعاقب اين مهم پيشنهادات ايمني كه خود به عنوان پيشگيري از سوانح و حوادث مشابه در آينده بشمار مي‌رود به كليه شركت‌هاي درگير يا صاحب آن تايپ هواپيما منعكس مي‌گردد.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.