بازگشت
CAD 3213شيوه نامه تهيه و ارسال گزارشات ADREP
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: بررسي سوانح و حوادث هوايي

سازمان هواپيمائي كشوري در صورت وقوع سانحه يا حادثه هوائي در قلمرو و جمهوري اسلامي ياران گزارش ADREP را در قالبهاي زير تهيه و به مبادي ذيربط ارسال ميكند:

گزارش مقدماتي (Preliminary Report)

گزارش Accident Data Report

گزارش Incident Data Report

ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.