بازگشت
CAD 3713شيوه نامه نگهداري مكالمات راديوئي ATC و اسناد مربوط به سانحه يا حادثه جدي
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: بررسي سوانح و حوادث هوايي
فرايند نگهداري و حراست مكالمات راديويي ATS و اسناد مربوط به پرواز به هنگام بروز سانحه يا حادثه جدي
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۱
فایل های سند:
نسخه PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.