بازگشت
CAD 3913شيوه نامه حمايت از گزارش دهندگان
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: مديريت ايمني
رئيس سازمان هواپيمائي كشوري مكلف است حافظ منافع مادي و معنوي افرادي باشد كه با هدف گسترش ايمني اقدام به گزارش دهي شرايط مخاطره آميز به سازمان هواپيمائي كشوري مي‌نمايند. اين امر طي بخشنامه ايمني شماره 1057 به كليه زيربخش‌هاي مربوطه در صنعت هواپيمائي غيرنظامي ابلاغ گرديده است.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.