بازگشت
CAD 1940حقوق مسافر در پروازهاي بين المللي
طبقه: مقررات پيشنهادي
حوزه: بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي

هدف از تدوين اين شيوه‌نامه، تضمين حقوق مادي و معنوي و رعايت شأن و منزلت مسافران در فرآيند مسافرت‌هاي هوايي است.

ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
متن pdf پيش نويس حقوق مسافر بين‌المللي
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.