بازگشت
Annex 2مقررات هوايي
طبقه: استانداردهاي ايکائو
حوزه: ضميمه 2 پيمان شيکاگو
ویرایش: ۱۰ (Tenth Edition- July 2005)
بازنگری: ۴۵ (تاريخ اجرا از 11JULY2016)
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.