بازگشت
Annex 5واحدهاي اندازه گيري مورد استفاده در هوانوردي
طبقه: استانداردهاي ايکائو
حوزه: ضميمه 5 پيمان شيکاگو
ویرایش: 0۵ (Fifth Edition- July 2010)
بازنگری: ۱۷ (1-17)
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.