بازگشت
Annex 6- Part IIعمليات هواپيما- بخش 2: هوانوردي عمومي بين‌المللي، هواپيماها
طبقه: استانداردهاي ايکائو
حوزه: ضميمه 6 پيمان شيکاگو
ویرایش: 0۹ (Ninth edition 2016)
بازنگری: ۳۴ (1-34 تاريخ اجرا از سال 2019 و 2020)
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.