بازگشت
Annex 8قابليت پرواز هواپيما
طبقه: استانداردهاي ايکائو
حوزه: ضميمه 8 پيمان شيکاگو
ویرایش: ۱۱ (Eleventh Edition- July 2010)
بازنگری: ۱۰۵ (105Bتاريخ اجرا از 5November 2020)
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.