بازگشت
Annex 7تابعيت و علائم ثبت هواپيما
طبقه: استانداردهاي ايکائو
حوزه: ضميمه 7 پيمان شيکاگو
ویرایش: 0۶ (Sixth Edition- July 2012)
بازنگری: ۱۶ (1-6)
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.