بازگشت
CAD 1911اقدامات پيشگيرانه بيماري کرونا ويروس در واحدهاي مديريت ترافيک هوايي
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: ناوبري هوايي

اين شيوه نامه سند راهنمايی است جهت پيشگيری از انتقال بيماری 19-COVID به منظورحفظ سلامت کنترلرهای مديريت ترافيک هوايی در واحدهای ارائه دهنده خدمات ترافيک هوايی در راستای تداوم ارائه خدمات ناوبری هوايی به ذينفعان  بر اساس مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و مقررات بين المللی سازمان جهانی بهداشت و همچنين تجربيات کشورهای ديگر تهيه شده است.

ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
PDF
PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.