بازگشت
Annex 10- Volume IIمخابرات هوانوردي- روشهايي اجرايي ارتباطات
طبقه: استانداردهاي ايکائو
حوزه: ضميمه 10 پيمان شيکاگو
ویرایش: 0۷ (Seventh edition 2016)
بازنگری: ۹۰ (44-90)
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.