بازگشت
Executive summary of strategic plan for air transportation industryگزارش خلاصه مديريتي برنامه راهبردي صنعت حمل و نقل هوايي کشور
طبقه: مقررات پيشنهادي
حوزه: خط مشي ،اهداف،برنامه ها و نظامنامه ها
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.