بازگشت
Annex 10- Volume IIIمخابرات هوانوردي- سامانه‌هاي ارتباطي
طبقه: استانداردهاي ايکائو
حوزه: ضميمه 10 پيمان شيکاگو
ویرایش: 0۲ (Second Edition- July 2007)
بازنگری: ۹۰ (90 تاريخ اجرا از 10November 2016)
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.