بازگشت
Annex 10- Volume IVمخابرات هوانوردي- رادارهاي نظارتي و سامانه‌هاي پيشگيري از تصادم
طبقه: استانداردهاي ايکائو
حوزه: ضميمه 10 پيمان شيکاگو
ویرایش: 0۵ (Fifth Edition- July 2014)
بازنگری: ۸۹ (89)
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.