بازگشت
CAD 1117ارزيابي ريسک امنيتي
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: امنيت هوانوردي

هدف از تهیه این شیوه‌­نامه، ایجاد وحدت رویه در تدوین و ارائه ارزیابی ريسك امنیتی در فعالیت​های هوانوردی غیرنظامی مي‌باشد. واژه "ارزیابی ریسک" در چند استاندارد ضمیمه 17 پیمان شیکاگو تکرار شده است و کشورهای عضو این پیمان، ملزم به شناسایی و ارزیابی مستمر تهدیدات امنیتی شده​‌اند. مسئولیت ارزیابی ریسک امنیتی بر اساس اسناد بالا دستی امنیت هوانوردی تعیین می​شود.

این شیوه‌ ‌نامه در فعالیت‌هایی که نقش آفرینان امنیت هوانوردی جمهوری اسلامی ایران ملزم به انجام ارزیابی ریسک امنیتی تهدیدات و مداخلات غیرقانونی هوانوردی غیرنظامی شده است، لازم الاجراء خواهد شد.

ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.