بازگشت
Regulation on Civil Aviation Air Crew (Air Crew)مقررات گواهينامه‌هاي عملياتي
طبقه: مقررات پيشنهادي
حوزه: گواهينامه‌هاي شخصي
با توجه به نياز تعيين الزامات تطبيق گواهينامه هاي‌ خلبانان نظامي بالگردي  و تبديل به گواهينامه غير نظامي، متن شرايط و الزامات تهيه شده كه در صورت نهايي شدن جايگزين شيوه نامه CAD 5901 مي شود.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۶
فایل های سند:
متن اصلاحيه جديد
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.