بازگشت
Annex 10- Volume Vمخابرات هوانوردي- تخصيص باند فرکانس راديويي هوانوردي
طبقه: استانداردهاي ايکائو
حوزه: ضميمه 10 پيمان شيکاگو
ویرایش: 0۳ (Third Edition- July 2013)
بازنگری: ۸۹ (89)
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.