بازگشت
CAD 2011مقررات ارائه دهندگان خدمات اطلاعات ترافيک هوايي در فرودگاههاي کنترل نشده
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: ناوبري هوايي

در ويرايش جديد (02) اين سند الزامات فنی و روش اجابت مورد قبول ارائه سرویس در فرودگاه های کنترل نشده (دارای فضای G) می‌باشد که مطابق با بند مقررات ATM/ANS.OR.A.015 CAO IRI تهیه و تدوین گرديده است. بر اين اساس (AFIS Aerodrome Flight Information Service (AFIS که شامل Flight Information Service (FIS) و سرویس هشدار (Alerting service) توسط واحد ارائه دهنده اطلاعات ترافيك هوايي (AFIS Unit)  با استفاده از پرسنلي تحت عنوان AFIS Officer (AFISO) و امکانات لازم ارائه ميگردد.

ویرایش: 0۲ (در تطابق با مقررات خدمات ناوبري هواييCAO IRI ATM/ANS)
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه pdf سند
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.