بازگشت
SIRAقوانين استاندارد هوايي ايران
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: ناوبري هوايي

با توجه به عدم وجود مقررات استفاده از فضا و نیاز به تدوین مقررات ملي در تطابق با ضمائم پيمان شيكاگو(Annex 2) با نام "قوانين استاندارد هوايي ايران SIRA"  تهیه شده و در اختيار ذينفعان محترم جهت استفاده و اجرا  قرار گرفته است.

ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.