بازگشت
Annex 8قابليت پرواز هواپيما
طبقه: استانداردهاي ايکائو
حوزه: ضميمه 8 پيمان شيکاگو
ویرایش: ۱۲ (Eleventh edition 2010)
بازنگری: ۱۰۶ (Twelth edition 2018)
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.