بازگشت
AAIIمقررات بررسي سانحه
طبقه: مقررات مصوب سازمان
حوزه: بررسي سوانح و حوادث هوايي
هدف از تدوين اين مقررات، تعيين الزامات و استانداردهاي هوايي در زمان بروز سانحه يا حادثه هوائي غير نظامي مي‌باشد كه در قلمرو كشور، براي هر وسيله پرنده‌اي رخ دهد و يا حوادث و سوانحي كه مربوط به كشور ايران بوده و در خارج از قلمرو ايران رخ داده باشد و كشور مربوطه درخواست بررسي حادثه يا سانحه را از ايران داشته باشد.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
نسخه pdf سند
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.