بازگشت
ICAR 400آيين نامه موارد توقيف موقت يا لغو هرگونه اجازه نامه يا گواهينامه يا پروانه صادره يا توقيف وسايل پرنده متخلف
طبقه: مقررات مصوب هيئت دولت
حوزه: مديريت
هيئت محترم وزيران درجلسه مورخ 1400/01/15 به پيشنهاد شماره 69386/100/02 مورخ 1399/6/10 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده 22 قانون هواپيمايي كشوري- مصوب 1328-آيين نامه  موارد توقيف موقت يا لغو هرگونه اجازه نامه يا گواهينامه يا پروانه صادره يا توقيف وسايل پرنده متخلف را تصويب و ابلاغ نمود.
ویرایش: 0۱
بازنگری: 0۰
فایل های سند:
1400-نسخه PDF
PDF
فرم های سند:
نتیجه ای یافت نشد


با تشکر از اینکه دیدگاه خود را با ما در میان می گذارید.