اسناد موجود در اين سامانه پس از پرينت يا دانلود تحت کنترل بروزرساني سازمان نمي باشد. براي دريافت آخرين ويرايش مي توانيد به سامانه قوانين و مقررات مراجعه نماييد.

جهت آگاهي از  آخرين اصلاحات  و صدور مقرارت جديد سازمان مي‌توانيد نسبت به ثبت عضويت در سامانه قوانين و مقررات اقدام نماييد،

همچنین جهت اعلام نظر درباره محتوای مقررات به بخش نظرات پیشنهادی مراجعه نمایید.