سوالات متداول سوالات متداول

ردیف عنوان سوال پاسخ دسته بندی
1 آيا عليرغم بروزرسانی قوانین و مقررات هوایی و صدور ابلاغیه جدید "مقررات عملیات پروازی" که از اواخر سال ١٣٩٥ لازم الاجرا گردیده، همچنان شرکتهای هوایی می توانند از CAD های سابق سازمان هواپیمایی کشوری در جهت قانونگذاری استفاده نمایند یا آنکه خلاف مقررات می باشد؟ کلیک کنید ارزيابي و تضمين کيفيت
کلیه قوانین و مقرراتی که بر روی سامانه قوانین و مقررات سازمان هواپيمايي كشوري یه آدرس http://www.cao.ir/rules وجود دارند قابل استناد و کاربري هستند. در خصوص مقررات عملیات پرواز نيز، چنانچه به این بخش از مقررات رجوع کنید، ملاحظه خواهيد نمود كه شیوه نامه های قبلی حذف و صرفا مقررات جدید بر روی سامانه وجود دارد.
2 برنامه جهاني مميزي نظارت بر ايمني (يوزآپ) درباره‌ي چيست؟ کلیک کنید ارزيابي و تضمين کيفيت
ايكائو بيش از يك دهه است كه مميزي‌هاي پايش ايمني را در چارچوب كاري برنامه‌ي جهاني مميزي نظارت بر ايمني (يوزآپ) به انجام رسانده است. اين مميزي‌ها ايكائو را قادر ساخته‌اند تا قابليت‌ها و توانايي‌هاي كشورهاي اعضاي ايكائو را در زمينه نظارت بر ايمني ارزيابي نمايند و به ادراك جامعتري از وضعيت اين مولفه‌ي بسيار دشوار و بحراني همگام با رشد و توسعه‌ي مستمر حمل و نقل هوايي دست يابد.
3 آيا همه كشورها توسط ايكائو مميزي مي‌شوند؟ کلیک کنید ارزيابي و تضمين کيفيت
ايكائو از اكتبر 2013، تعداد 184 مميزي مبتني بر سامانه‌هاي جامع را تكميل كرده است و اين، 96 درصد كل كورهاي اعضاي ايكائو را كه مسئوليت 99 درصد كل ترافيك هوايي بين المللي را برعهده دارند تعيين مي‌كند.
4 سي ام اي مخفف چه عبارتي است؟ کلیک کنید ارزيابي و تضمين کيفيت
سي ام اي مخفف عمليات نظارتي مستمر است.
5 چرا برنامه يوزآپ به شكل عمليات نظارتي مستمر تكامل پيدا كرده است؟ کلیک کنید ارزيابي و تضمين کيفيت
تكامل يوزآپ به شكل يك عمليات نظارتي مستمر، راه حلي آرماني براي گردآوري اطلاعات منظم‌تر در ارتباط با سطح نظارتي ايمني بعمل آمده توسط كشورهاي عضو در ايكائو است. تحت اين شيوه جديد، مميزي‌هايي دوره‌اي همراه با انجام فرايند مستمر گردآوري اطلاعات ايمني كشورها تكميل مي‌شود. اين اقدام به كشورها امكان مي‌دهد تا آنها بتوانند تضميمات شان را در هواپيمائي كشوري بين المللي بر مبناي آخرين اطلاعات موجود و در دسترس اتخاذ كنند. هدف سي ام اي آن است كه گزارش مستمر از سطح پياده‌سازي موثر ايمني در كشورهاي عضو در ايكائو ارائه دهد.
هدف يوزآپ، ترويج و اشاعه‌ي ايمني هواپيمائي در جهان از طريق نظارت مستمر بر قابليت‌ها و توانمندي هاي نظارتي ايمني كشورهاي عضو ايكائو است. سي ام اي، ايكائو را قادر مي‌سازد تا حجم عظيمي از اطلاعات مرتبط با موضوع ايمني را كه در اصل توسط خود كشورها فراهم آورده مي‌شوند گردآوري نمايد. اطلاعات ايمني نه فقط از طريق مميزي‌ها و ساير فعاليت‌هاي يوزآپ سي ام اي بلكه هم چنين از طريق مشاركت دارندگان خارجي مرتبط با هواپيمائي نيز گردآوري مي‌شوند.
6 كانون توجه مميزي‌هاي يوزآپ چيست؟ کلیک کنید ارزيابي و تضمين کيفيت
تمركز مميزي‌هاي يوزآپ بر قابليت كشورها در تامين نظارتي كارآمد بر ايمني هواپيمايي از طريق ارزيابي موثر و سازگار عناصر بحراني سامانه پايش ايمني و تعيين سطح پياده‌سازي استانداردها و تجربيات توصيه شده‌ي ايكائو در خصوص موضوعات مرتبط با ايمني و دستورالعمل‌ها و رهنمودهاي مربوطه است.
اين برنامه بر هشت موضوع اصلي سامانه هواپيمائي كشورها نظارت دارد:
1- قانون اصلي هواپيمائي و مقررات مربوط به هواپيمائي كشوري
2- ساختار سازماني هواپيمائي كشوري
3- فعاليت‌هاي مرتبط با صدور گواهينامه‌هاي پرسنلي
4- عمليات وسايل نقليه هوايي
5- صلاحيت پرواز وسايل نقليه هوايي غيرنظامي
6- فرودگاهها
7- خدمات ناوبري هوايي
8- بررسي‌هاي سوانح و حوادث شديد
7 مميزي يوزآپ چيست؟ کلیک کنید ارزيابي و تضمين کيفيت
مميزي‌ها توسط ايكائو با هدف تعيين و ارزيابي توانايي ‌هاي كشورهاي عضو آن از نظر ايمني و وضعيت پياده‌سازي كليه‌ي استانداردها و تجربيات توصيه شده ايكائو (كه در تعداد شانزده انكس از كل هجده انكس ايكائو آمده‌اند)، دستورالعملهاي مربوطه، رهنمودها و بهترين تجربيات مرتبط با ايمني انجام مي‌گيرند.
مميزي‌ها متناسب با سطح گستردگي فعاليت‌هاي هواپيمائي در كشورهايي كه قرار است مميزي شوند انجام مي‌گيرد.
زمان بندي و مدت زمان مميزي‌ها، تركيب و وسعت تيم‌هاي مميزي از طريق بررسي اطلاعات ارسالي از سوي كشورها تعيين مي‌شوند.
8 ماموريت اعتبار سنجي هماهنگ ايكائو (ICVM) چيست؟ کلیک کنید ارزيابي و تضمين کيفيت
اين ماموريت بدين منظور انجام مي‌گيرد تا مشخص شود كه آيا نقيصه‌هايي كه در خصوص ايمني قبلاً مشخص شده‌اند در سطح رضايت بخش مرتفع شده‌اند يا خير و اين كار با انجام ارزيابي وضعيت اقدامات اصلاحي يا كاهنده‌ي صورت گرفته از سوي كشورهاي عضو از طريق بررسي و پيگيري يافته‌ها و توصيه‌هايي كه از جمله دغدغه‌ها و نگراني‌هاي مهم در خصوص بحث ايمني مي‌باشند انجام مي‌گيرد. اين ماموريت صرفاً يك مميزي نيست بلكه يك فعاليت ميداني و در محل براي تعيين اعتبار ميزان پيشرفت كشورهاي عضو در زمينه‌ي رفع نواقص و معايب موجود در پايش و رصد ايمني است كه در اثناي يك بازرسي مشخص مي‌شوند.
9 دغدغه‌ها و نگراني‌هاي مهم موجود در زمينه ايمني چيست؟ کلیک کنید ارزيابي و تضمين کيفيت
ايكائو در اثناي فرايند مميزي، آنچه را كه از آن به دغدغه‌هاي اصلي در ايمني ياد مي‌شود با توجه به توانايي كشورهاي مميزي شونده در فرايند نظارت دقيق آنها بر عناصري مانند شركت‌هاي هواپيمائي (حاملان هوايي)، فرودگاهها، وسايل نقليه هوايي و يا تامين كنندگان خدمات ناوبري هوايي كه تحت اختيارات قانوني آن كشورها مي‌باشند مشخص مي‌نمايد. اين دغدغه‌ها لزوماً نشاندهنده‌ي وجود يك نقيصه‌ي خاص در ايمني نيست بلكه نشاندهنده آن است كه آن كشور، نظارت و پايش ايمني را در جهت تضمين پياده‌سازي موثر استانداردهاي قابل اعمال ايكائو در سطح مطلوبي تامين نكرده است. جزييات فني كامل يافته‌هاي ايكائو در اختيار نهاد حاكميتي هواپيمائي كشوري (غيرنظامي) آن كشور و همه‌ي كشورهاي ديگر قرار مي‌گيرد تا در انجام اقداماتي كه متضمن حصول ايمني مي‌باشند تسهيل بعمل آيد. كشور مميزي شونده هم چنين متعهد مي‌گردد كه پيشرفت در زمينه‌ي رفع نگراني‌ها و دغدغه‌هاي ايمني را به طور منظم به ايكائو گزارش نمايد.
10 مقررات مربوط به مسافرت هوايي كودك به تنهايي چيست؟ کلیک کنید بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي
1- با توجه به قوانين ويژه ودستورالعملهاي بين المللي به شركتهاي هواپيمايي جهت حمل كودك بدون همراه تنها با هدف ايمني ، راحتي وكاهش اضطراب والدين وكودك تدوين گرديده است تا اين شركتها بعنوان امين والدين وسرپرست كودكان سفر لذت بخشي را براي اينگونه مسافرين بهمراه آورند.
11 آيا لازم است براي سوار شدن نوزادان و خردسالان به هواپيما مدارك شناسايي ارائه داد؟ کلیک کنید بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي
2- جهت سوار شدن نوزادان وخردسال به هواپيما، مدارك شناسايي از حيث سن اعلام شده در موقع خريد (دفاتر فروش ، سايت هاي اينترنتي ) براي متصدي پرواز در فرودگاه الزامي است.
12 چه ملاحظاتي براي تعداد، وزن و حجم بار همراه مسافر وجود دارد؟ کلیک کنید بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي
3- ميزان بار مسافر در هر پرواز بستگي به مدت پرواز داخلي وخارجي بودن و نوع خط هوايي متغير مي باشد ميزان بار مجاز مسافر در بليط در قسمت وزن بار ذكر شده است وزن بسته يا چمدان نبايد بيش از 30 كيلوگرم باشد ومسافر مجاز است يك بسته ويا كيف به ابعاد 70*50سانتي متر وحداكثر 7 كيلو گرم به داخل كابين مسافر ببرد.
13 چگونه مي توان ربايش يا مفقودي اقلام از چمدان خود را گزارش نمود؟ کلیک کنید بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي
4- قبل از ترك فرودگاه ويا محل استرداد چمدان ، اعضاء شركت هواپيمايي ويا پيشخوان خدمات مشتري را پيدا وموضوع ربايش ويا مفقودي اقلام چمدان را گزارش نمايند همچنين ميزان غرامت چمدان گم شده براساس قاعده كلي به ازاء هركيلوگرم برابر با 20$ مي باشد.
14 مرجع تماس به منظور طرح شكايت از خدمات يك خط هوايي كجا است؟ کلیک کنید بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي
5- سازمان هواپيمايي كشوري (دفتر نظارت بر امور فرودگاهها، شركتهاوموسسات هوانوردي /دفتر ارزيابي عملكرد ورسيدگي به شكايات).
15 آيا مي توان حيوان اهلي را به همراه خود به درون يك هواپيماي مسافري برد؟ کلیک کنید بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي
6- هرشركت هواپيمايي با توجه به مقررات كشورهاي مبداء،مقصد، ترانزيت ونوع هواپيماهاي خود قوانين مختلفي را در جهت حمل موجود زنده وضع مي نمايند بطور كلي جهت حمل موجود زنده 2 راه وجود دارد الف: از طريق پايانه هاي مسافري( همراه) ، بعلت مسائل ايمني وعدم كنترل حيوانات در مواقع اضطراري ورود حيوانات اهلي وپرندگان به كابين مسافر مجاز نمي باشد ولي اين امكان وجود دارد تا حيوان در پايانه مسافري پذيرش و هنگام ورود در فرودگاه مقصد در سالن در يافت بار به مسافر تحويل شود ب: از طريق پايانه هاي باربري ( غير همراه، كارگو، بارنامه) در اين خدمت حيوان اهلي يا وحشي در پايانه باربري پذيرش ودر فرودگاه مقصد به مسافر ويا شخصي كه در بارنامه معرفي شده در محل ترخيص بارنامه تحويل داده ميشود.
16 مقررات سازمان هواپيمايي كشوري براي مسافرت افراد در ايام بارداري چيست؟ کلیک کنید بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي
7- طبق مقررات سازمان هواپيمايي كشوري همراه داشتن مجوز پزشك براي خانم هاي باردار افراد مبتلا به بيماريهاي قلبي ، عروقي ، تنفسي ، صرع، ديابت مليتوس كنترل نشده كه دياليز مي شوند ويا هرگونه بيماري كه منع سفر هوايي باشد هنگام مسافرت هوايي ضروري مي باشد همچنين لازم است اين مسافران داروهاي خود را در طول سفر همراه داشته باشند.
17 آيا خطوط هوايي ملزم به ارئه اكسيژن پزشكي به مسافريني كه نيازمند آن هستند مي‌باشند و يا مسافر بايد اكسيژن مورد خود را در طول پرواز به همراه داشته باشد؟ کلیک کنید بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي
8- حمل كپسول اكسيژن به داخل هواپيما ممنوع مي باشد در صورت نياز به استفاده از كپسول در حين پرواز مراتب بايد در زمان خريد بليط مسافر وپس از تاييد پزشك معتمد به دفاتر فروش اعلام تا اقدامات لازم صورت پذيرد.
18 نحوه گزارش مشكلات فرودگاهي چگونه است؟ کلیک کنید بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي
9- چنانچه پيشنهاد ويا انتقادي موجود مي باشد به مديريت ترمينال ودر مرحله بعد با مراجعه به سايت سازمان نسبت به طرح موارد اقدام بعمل مي آورند.
19 چگونه مي توان مجوز حمل بار را اخذ نمود؟ کلیک کنید بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي
10- با مراجعه به دفتر نظار ت بر امور فرودگاهها، شركتها وموسسات هوانوردي (كميته هوانوردي) واطلاع از شرايط عمومي واختصاصي جهت اخذ مجوز اقدام سپس نسبت به تقاضاي كتبي وارائه مدارك لازم اقدام مي نمايند كه اخيراً با سيستمي شدن در خواستها توسط دفتر فن آوردي اطلاعات IT متقاضييان مي توانند با ورود به سايت سازمان اقدام نمايند.
20 سازمان هواپيمايي كشوري در صنعت هوانوردي كشور چه جايگاهي دارد؟ کلیک کنید سئوالات عمومي
با پيوستن ايران به كنوانسيون شيكاگو در سال 1328 و تصويب قانون هواپيمايي كشوري توسط مجلس شوراي ملي؛ به منظور اجراي اين قانون و ماده 5 اصلاحي آن در سال 1367 سازمان هواپيمايي كشوري تأسيس و به عنوان نماينده حاكميت، متولي اين بخش از حمل و نقل به منظور جابجايي بار و مسافر شده است.

اخبار اخبار

۳۰ شهريور ۱۴۰۰
کميته نظارت و رسیدگی به تخلفات و جرائم مربوط به پروازهای اربعین با حضور معاون سازمان بازرسي كل كشور، و مدیركل تعزيرات حكومتي تهران، نماينده دادستان و مديران عامل شركت هاي هواپيمايي داخلي به رياست سياوش اميرمكري سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري تشكيل شد. به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري،...
۳۰ شهريور ۱۴۰۰
سازمان هواپيمايی کشوری از اعلام مراکز فروش بليت هواپيما برای ايام اربعين حسينی خبر داد. گفتني است؛ ليست پيوست در حال تكميل شدن است.
۲۹ شهريور ۱۴۰۰
سازمان هواپیمایی کشوری شماره تلفن گزارش های مردمی، ویژه پروازهای اربعین را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، در صورتی که مسافرین محترم در زمینه فروش بلیت پروازهای اربعین شکایاتی داشته باشند می توانند همه روزه، با شماره  تلفن های   44661799، 44661866...
۲۸ شهريور ۱۴۰۰
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از غیرمجاز بودن فعالیت آموزشگاه های ورزش های هوایی پاراگلایدر مطلوب، پرندگان سبز آسمان و پرندگان آزاد خبر داد. محمدحسن ذیبخش اظهارداشت: با توجه به اینکه مجوز برخی آموزشگاه های ورزش های هوایی از جمله،  پاراگلایدر مطلوب، پرندگان سبز آسمان و پرندگان آزاد در حال...
۲۸ شهريور ۱۴۰۰
فروش بليت پروازهاي اربعين حسيني با قيمت مصوب آغاز شد.
۲۷ شهريور ۱۴۰۰
سازمان هواپيمايي كشوري از آمادگي كليه شركت هاي هواپيمايي ايراني، به منظور صدور بليت سفر به عتبات عاليات در ايام اربعين حسيني خبر داد. در اين اطلاعيه آمده است، براساس دستورالعمل ابلاغي سازمان حج و زيارت، کلیه شركت هاي هواپيمايي داخلي، منتظر ارائه ليست زائران تاييد شده در سامانه سماح بوده و به...
۲۲ شهريور ۱۴۰۰
سياوش اميرمكري سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري با صدور پیامی درگذشت «حاجیه خانم صغري نادري» همسر شهید والامقام «جواد سرحدي» از شهداي واقعه هفتم تير و والده گرامي سرکارخانم فهيمه سرحدي از همكاران سازمان را تسلیت گفت: بسمه تعالي ضايعه درگذشت بانو«حاجیه خانم صغري نادري» همسر شهید والامقام «جواد...
۱۵ شهريور ۱۴۰۰
سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري از تاكيد مجدد اين سازمان بر رعايت مقررات ابلاغي مقابله با ويروس كرونا در حمل ونقل هوايي خبرداد . محمدحسن ذيبخش اظهارداشت: سازمان هواپيمايي كشوري در نامه اي به شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، شركت هاي هواپيمايي و خدمات فرودگاهي ضمن تاكيد مجدد بر ضرورت لازم...
۹ شهريور ۱۴۰۰
سخنگوي سازمان هواپيمايي کشوري خبرداد: دريافت گواهينامه صلاحيت پروازي هواپيماهاي بدون سرنشين با كاربرد غيرنظامي براي تمامي كاربران مجاز، الزامي شد. محمدحسن ذيبخش اظهارداشت: براساس مقررات 9060، براي اولين بار گواهينامه صلاحيت پروازي هواپيماهاي بدون سرنشين با كاربرد غيرنظامي (Remote pilot license)...
۴ شهريور ۱۴۰۰
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از پذیرش تعدادی از هواپیماهای شرکت هواپیمایی کام ایر افغانستان به ایران خبر داد. محمدحسن ذیبخش اظهارداشت: در پی افزایش درگیری ها و تنش در فرودگاه کابل، مالک شرکت هواپیمایی خصوصی کام ایر افغانستان، خواستار انتقال تعدادی از هواپیماهای این شرکت به فرودگاههای ایران...
۴ شهريور ۱۴۰۰
سياوش اميرمکري سرپرست سازمان هواپيمايي کشوري و مديرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در پيامي انتصاب مهندس رستم قاسمي به مقام عالي وزارت راه و شهرسازي را تبريک گفت:
۲ شهريور ۱۴۰۰
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادعای هواپیمای ربوده شده اوکراینی را تکذیب کرد. محمدحسن ذیبخش در خصوص ابهام پیش آمده پیرامون فرود هواپیماهای کام ایر در فرودگاه مشهد، اظهارداشت: هواپیمای بوئینگ 737 شرکت هواپیمایی مذکور در تاریخ 27مردادماه به رجيستر YAKMJ در ساعت 9شب از مشهد به مقصد کیف پرواز...
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
شرکت هواپیمایی کام ایر در نامه ای از سازمان هواپیمایی کشوری ایران تقدیر کرد. در این نامه آمده است، از احساس دوستانه و برادرانه مقامات سازمان هواپیمایی کشوری ایران در این مقطع حساس تاریخی و روزهای دشوار که بسیاری از کشورهای منطقه اجازه نشست به طیاره این شرکت را نمی دادند، صدور مجوز نشست از...
۲۷ مرداد ۱۴۰۰
روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه ای اعلام کرد شرکت هواپیمایی سلیمان ایر مجوز فعالیت در جمهوری اسلامی ایران اخذ نکرده است . به دنبال انتشار خبری در فضای مجازی تحت عنوان استخدام سراسری شرکت هواپیمایی سلیمان  ایر  در بیش از ده ها عنوان شغلی، آورده است; این شرکت هیچگونه...
۲۴ مرداد ۱۴۰۰
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: با اجرای ابلاغیه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا تعداد سفرهای هوایی به یک سوم تقلیل می یابد. محمد حسن ذیبخش تاکید کرد:  طبق ابلاغیه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا، تردد ناوگان هوایی، ریلی و زمینی باید به مدت 5 روز به یک سوم کاهش یابد و...
۲۳ مرداد ۱۴۰۰
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری در نامه اي به شرکت های هواپیمایی و شرکت های ارائه دهنده خدمات هندلینگ، به منظور اطمینان از روند پذیرش مسافر در پروازها، مدیران و رؤسا فرودگاههای کشور را به عنوان نمایندگان تام الاختیار این سازمان معرفی كرد. در نامه سياوش اميرمكري سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری،...
۲۰ مرداد ۱۴۰۰
سخنگوي سازمان هواپيمايي کشوري گفت: به دليل شيوع شديد کرونا، پروازهاي استان خراسان رضوي (مشهد) و هرمزگان (کيش) ۵۰ درصد کاهش مي‌يابد.
۱۸ مرداد ۱۴۰۰
سخنگوي سازمان هواپيمايي کشوري آخرين وضعيت ليست کشورهاي پرخطر و ويژه را تشريح كرد. محمدحسن ذيبخش با بيان اينكه از نظر مقدار در گردش سويه جهش يافته ويروس كرونا، كشورها به سه گروه تقسيم بندي شده اند، اظهارداشت: پذيرش مسافر به طور مستقيم و غيرمستقيم از كشورهاي ويژه (كشورهاي داراي سويه جهش يافته)...
۱۷ مرداد ۱۴۰۰
۱۷  مرداد، روز خبرنگار، فرصتی است برای پاسداشت كسانی‌که آگاهی و روشنگری را به جامعه خود تقدیم می‌کنند و با بکارگیری تفکر نقادانه، تجسم مفهوم راستین خبرنگاری هستند. از این منظر، روز خبرنگار درواقع فرصتی ارزشمند و گران‌بها است، برای پاسداشت وجدان‌های بیداری که با قلم خود، وقوع بسیاری از...
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
  سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از توقف یک فروند هواپیمای ایرباس A320 شرکت هواپیمایی قشم ایر در مسیر نجف-مشهد هنگام برخاستن در فرودگاه نجف خبر داد. محمد حسن ذیبخش اظهارداشت: در ساعت ۱۳:۵۰ امروز ، پرواز شماره ۲۲۹۶ شرکت هواپیمایی قشم با ۱۳۱ مسافر و ۱۰ خدمه پروازی در مسیر نجف به مشهد، پس...

فرم ها و چک لیست ها فرم ها و چک لیست ها

ردیف کد / عنوان حوزه دانلود
1
FR-ANS-REC-06 يافته هاي مميزي GRH
ناوبري هوايي دانلود
2
FR-ANS-REC-04 يافته هاي مميزي ANS
ناوبري هوايي دانلود
3
FR-ANS-REC-04 يافته‌هاي مميزي ANS
ناوبري هوايي دانلود
4
FR-ANS-REC-05 يافته‌هاي مميزي ADR
ناوبري هوايي دانلود
5
FR-ANS-REC-11 مهرهاي نگهداري مستندات
ناوبري هوايي دانلود
6
FR-ANS-REC-08 ليست مستندات ذخيره شده بر روي ديسک‌هاي نوري
ناوبري هوايي دانلود
7
FR-ANS-REC-15 ليست مستندات امحاء شده
ناوبري هوايي دانلود
8
FR-ANS-REC-12 ليست مستندات بازخواني شده
ناوبري هوايي دانلود
9
ّFR-ANS-REC-01 عنوان و جزئيات مستندات مستقل
ناوبري هوايي دانلود
10
FR-ANS-REC-01 عنوان و جزئيات مستندات مستقل
ناوبري هوايي دانلود
11
FR-ANS-REC-09 جزئيات سوابق وابسته
ناوبري هوايي دانلود
12
FR-ANS-REC-02 نحوه نگهداري مستندات
ناوبري هوايي دانلود
13
FR-ANS-02 Application for ANS service provider organization change to the functional system
ناوبري هوايي دانلود
14
FR-ANS-001 ََApplication for ANS service provider organisation certificate
ناوبري هوايي دانلود
15
FR-CCTO-11 فرم درخواست مرکز آموزش مهمانداري
گواهينامه‌هاي شخصي دانلود
16
FR-ANS-REC-10 فرم درخواست بازخواني مستندات
ناوبري هوايي دانلود
17
FR-ANS-REC-14 فرم امحاء مستندات
ناوبري هوايي دانلود
18
FR-ANS-REC-03 خلاصه پرونده آموزشي
ناوبري هوايي دانلود
19
FR-ANS-REC-07 برچسب ديسک‌هاي نوري
ناوبري هوايي دانلود

بخشنامه ها بخشنامه ها

ردیف نام اختصاري/ شماره بخشنامه حوزه نمایش جزئیات
1
CIR 1801 نحوه اخذ ريتينگ CRI
ايمني مشاهده جزئیات
2
CIR 1414 آمادگي ذينفعان جهت اجراي قالب گزارش دهي يکنواخت جهاني (GRF)
ايمني مشاهده جزئیات
3
CIR _1200 تمديد اعتبار گواهينامه‌ ها، تاييديه‌ ها و مجوزهاي صادره ازطرف سازمان
ايمني مشاهده جزئیات
4
CIR-1017 حمل مجاز محلول ضد عفوني کننده الکلي، همراه مسافر يا کادر پروازي
امنيت مشاهده جزئیات
5
CIR-1900 بخشنامه رعايت فاصله اجتماعي در پروازهاي داخلي
ايمني مشاهده جزئیات
6
110/AIG/447 ضرورت استخراج اطلاعات از فرمهاي جاري ارائه دهندگان خدمات هوايي توسط بخش مديريت ايمني
سوانح مشاهده جزئیات
7
110/FSD/443 ضرورت استقرار سيستم مديريت ايمني
ايمني مشاهده جزئیات
8
110/FSD/440 برگزاري دوره‌هاي آموزش ايمني
ايمني مشاهده جزئیات
9
110/FSD/431 تهيه مستندات اجرايي براساس مفاد بخشنامه‌هاي صادره از سوي سازمان هواپيمائي کشوري
ايمني مشاهده جزئیات
10
110/FSD/426 رجوع شودبه متن بخشنامه
ايمني مشاهده جزئیات
11
110/PEL/393 برگزاري دوره فشرده تايپ عملياتي
ايمني مشاهده جزئیات
12
110/PEL/391 نظارت کليه شرکتهاي هواپيمايي وموسسات اموزشي ومدارس خلباني در بکار گيري پرسنل عملياتي وفني
ايمني مشاهده جزئیات

قوانین و دستورالعمل ها قوانین و دستورالعمل ها

ردیف عنوان و کد اختصاری طبقه بندی حوزه ویرایش نگارش نمایش جزئیات
1
CAD7060 شيوه نامه وسايل پرنده فوق سبک
مقررات مصوب سازمان هواپيماي فوق سبک-مقررات مصوب ۱ ۱ مشاهده جزئیات...
2
CAD 9060 مقررات وسايل پرنده هدايت پذير از دور (پهپادها)
مقررات مصوب سازمان هواپيماي فوق سبک-مقررات مصوب ۱ ۱ مشاهده جزئیات...
3
CAD 6040 شيوه نامه تشکيل شرکتهاي کارگزاري بار هوايي
مقررات مصوب سازمان بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي ۲ ۰ مشاهده جزئیات...
4
ICAR 400 آيين نامه موارد توقيف موقت يا لغو هرگونه اجازه نامه يا گواهينامه يا پروانه صادره يا توقيف وسايل پرنده متخلف
مقررات مصوب هيئت دولت مديريت ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
5
AAII مقررات بررسي سانحه
مقررات مصوب سازمان بررسي سوانح و حوادث هوايي ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
6
Annex 1 گواهينامه شخصي
استانداردهاي ايکائو ضميمه 1 پيمان شيکاگو ۱۳ ۱۷۶ مشاهده جزئیات...
7
Annex 6- Part I عمليات هواپيما- بخش 1: حمل و نقل هوايي تجاري بين‌المللي- هواپيماها
استانداردهاي ايکائو ضميمه 6 پيمان شيکاگو ۱۲ ۴۳ مشاهده جزئیات...
8
Annex 6- Part II عمليات هواپيما- بخش 2: هوانوردي عمومي بين‌المللي، هواپيماها
استانداردهاي ايکائو ضميمه 6 پيمان شيکاگو ۱۰ ۳۹ مشاهده جزئیات...
9
Annex 6- Part III عمليات هواپيما: بخش 3، عمليات بين‌المللي- هليکوپترها
استانداردهاي ايکائو ضميمه 6 پيمان شيکاگو ۱۰ ۲۳ مشاهده جزئیات...
10
Annex 8 قابليت پرواز هواپيما
استانداردهاي ايکائو ضميمه 8 پيمان شيکاگو ۱۲ ۱۰۶ مشاهده جزئیات...
11
CAD 4200 نظارت سازمان هواپيمايي كشوري
مقررات پيشنهادي مديريت کيفيت ۲ ۰ مشاهده جزئیات...
12
SIRA قوانين استاندارد هوايي ايران
مقررات مصوب سازمان ناوبري هوايي ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
13
Regulation on Civil Aviation Air Crew (Air Crew) مقررات گواهينامه‌هاي عملياتي
مقررات مصوب سازمان گواهينامه‌هاي شخصي ۱ ۷ مشاهده جزئیات...
14
CAO.IRI Part ADR مقررات فرودگاهي
مقررات مصوب سازمان فرودگاه‌ها و تجهيزات زميني ۲ ۰ مشاهده جزئیات...
15
CAD 5101 گواهينامه ديسپچر پروازي
مقررات مصوب سازمان گواهينامه‌هاي شخصي ۲ ۰ مشاهده جزئیات...
16
CAD 2011 مقررات ارائه دهندگان خدمات اطلاعات ترافيک هوايي در فرودگاههاي کنترل نشده
مقررات مصوب سازمان ناوبري هوايي ۲ ۰ مشاهده جزئیات...
17
SNOWTAM (GRF) طرح ملي قالب گزارش‌دهي يکنواخت جهاني SNOWTAM
خط مشي، اهداف، برنامه‌ها و نظامنامه‌ها برنامه‌ها ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
18
CAD 6319 شيوه‌نامه گزارش دهي اجباري ايمني
مقررات مصوب سازمان مديريت ايمني ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
19
IRN-IRQ(7369) توافقنامه کشور ايران و عراق(7369)
موافقت‌نامه‌/ تفاهم‌نامه‌ کشورهاي عضو ايکائو ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
20
CAD 2040 شيوه نامه حقوق مسافر در پروازهاي داخلي
مقررات مصوب سازمان بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي ۳ ۲ مشاهده جزئیات...

جستجو جستجو

خدمات خدمات

ردیف عنوان خدمت گروه اصلی خدمت واحد سازمانی نمایش جزئیات
1
مميزي و صدور مجوز بهره‌برداري آتش نشاني فرودگاهي براي دريافت/ تمدید مجوز بهره‌برداري حسب درخواست فرودگاه براي مميزي آتش نشاني
صدور و تمديد مجوزهاي امور فرودگاهي دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي مشاهده جزئیات...
2
مميزي شرکت خدمات پشتیبانی زمینی فرودگاهی(هندلينگ) براي دريافت/ تمدید مجوز بهره‌برداري (برای ديگر فرودگاه‌هاي كشور)
صدور و تمديد مجوزهاي امور فرودگاهي دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي مشاهده جزئیات...
3
مميزي و صدور مجوز بهره‌برداري شرکت خدمات پشتیبانی زمینی فرودگاهی(هندلينگ) براي دريافت/ تمدید مجوز بهره‌برداري (برای فرودگاه‌های مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، عسلويه)
صدور و تمديد مجوزهاي امور فرودگاهي دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي مشاهده جزئیات...
4
مميزي و صدور مجوز بهره‌برداري شرکت خدمات پشتیبانی زمینی فرودگاهی(هندلينگ) برای دريافت/ تمدید مجوز بهره‌برداري (براي فرودگاه امام و مهرآباد)
صدور و تمديد مجوزهاي امور فرودگاهي دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي مشاهده جزئیات...
5
تأييد معاون و مديران عمليات پرواز شركت‌هاي هواپيمايي و فرودگاه‌ها
صدور و تمديد مجوزهاي عملياتي شرکت هاي و فرودگاه ها دفتر عمليات پرواز مشاهده جزئیات...
6
بررسي و اعلام نظر درخصوص اصلاحات و تغیيرات مربوط به کتب و مراجع رديف قبل يا هر برگ Revision
صدور و تمديد مجوزهاي عملياتي شرکت هاي و فرودگاه ها دفتر عمليات پرواز مشاهده جزئیات...
7
تأييد دستورالعمل‌ها و کلیه کتب مربوطه به عملیات شرکت از قبيل Revision بالاي 50% بر OM يا MEL/CDL, OM(A, B, C, D), DSPM, CCM, ERP, GHM, FCOM, SOP,… حسب مورد، كه براي اولين بار، بدون نياز به فرآيندهاي پيچيده در بررسي نقشه‌ها، نمودارها و ... ارائه شده است.
صدور و تمديد مجوزهاي عملياتي شرکت هاي و فرودگاه ها دفتر عمليات پرواز مشاهده جزئیات...
8
بررسي و اعلام نظر درخصوص توانمندي‌هاي عملياتي(Performance) هلیکوپتر باری و مسافری و خدمات پیشنهادی
صدور و تمديد مجوزهاي عملياتي شرکت هاي و فرودگاه ها دفتر عمليات پرواز مشاهده جزئیات...
9
هر گونه تغییر در افزایش و کاهش محدوده عملیات و فعالیت شرکت هواپیمایی و هلیکوپتری
صدور و تمديد مجوزهاي عملياتي شرکت هاي و فرودگاه ها دفتر عمليات پرواز مشاهده جزئیات...
10
صدور AWOC,AOC شرکت هلیکوپتری
صدور و تمديد مجوزهاي عملياتي شرکت هاي و فرودگاه ها دفتر عمليات پرواز مشاهده جزئیات...
11
صدور AOC شرکت هواپیمایی
صدور و تمديد مجوزهاي عملياتي شرکت هاي و فرودگاه ها دفتر عمليات پرواز مشاهده جزئیات...
12
صدور AWOC شرکت هواپیمایی مراکز آموزشی خلبانی
صدور و تمديد مجوزهاي عملياتي شرکت هاي و فرودگاه ها دفتر عمليات پرواز مشاهده جزئیات...
13
صدور AWOC شرکت هواپیمایی خدمات عمومی آموزشی، شخصی، سمپاش، نقشه‌بردار، باربری و...
صدور و تمديد مجوزهاي عملياتي شرکت هاي و فرودگاه ها دفتر عمليات پرواز مشاهده جزئیات...
14
بررسي و اعلام نظر درخصوص توانمندي‌هاي عملياتي(Performance) هواپيماهاي پيشنهادي مؤسسات و شركتهاي هواپيمائي شامل انجام بررسي‌هاي موضوعي، Manual و Route Analysis
صدور و تمديد مجوزهاي عملياتي شرکت هاي و فرودگاه ها دفتر عمليات پرواز مشاهده جزئیات...
15
صدور مجوز فعاليت پروازي براي افزايش يا كاهش هواپيما با ثبت خارجي از AOC شركت
صدور و تمديد مجوزهاي عملياتي شرکت هاي و فرودگاه ها دفتر عمليات پرواز مشاهده جزئیات...
16
تعیین وضعيت عملياتي دستگاه‌هاي كمك ناوبري فرودگاه‌هاي كشور
صدور و تمديد مجوزهاي عملياتي شرکت هاي و فرودگاه ها دفتر عمليات پرواز مشاهده جزئیات...
17
انجام آزمايشات پروازي از دستگاههاي كمك ناوبري و راداري به ازاي هر ساعت پرواز از زمان روشن شدن هواپيما از مبدأ مأموريت تا زمان خاموش کردن موتور
صدور و تمديد مجوزهاي عملياتي شرکت هاي و فرودگاه ها دفتر عمليات پرواز مشاهده جزئیات...
18
ارتقاء صلاحيت پروازي(Rating)
صدور و تمديد گواهينامه هاي هوانوردي دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي مشاهده جزئیات...
19
صدور گواهينامه فني آزمون‌هاي پايه Modular پايه B2- كليه مراحل
صدور و تمديد گواهينامه هاي هوانوردي دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي مشاهده جزئیات...
20
صدور گواهينامه فني آزمون‌هاي پايه Modular پايه B1.1- كليه مراحل
صدور و تمديد گواهينامه هاي هوانوردي دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي مشاهده جزئیات...