سوالات متداول سوالات متداول

ردیف عنوان سوال پاسخ دسته بندی
1 آيا عليرغم بروزرسانی قوانین و مقررات هوایی و صدور ابلاغیه جدید "مقررات عملیات پروازی" که از اواخر سال ١٣٩٥ لازم الاجرا گردیده، همچنان شرکتهای هوایی می توانند از CAD های سابق سازمان هواپیمایی کشوری در جهت قانونگذاری استفاده نمایند یا آنکه خلاف مقررات می باشد؟ کلیک کنید ارزيابي و تضمين کيفيت
کلیه قوانین و مقرراتی که بر روی سامانه قوانین و مقررات سازمان هواپيمايي كشوري یه آدرس http://www.cao.ir/rules وجود دارند قابل استناد و کاربري هستند. در خصوص مقررات عملیات پرواز نيز، چنانچه به این بخش از مقررات رجوع کنید، ملاحظه خواهيد نمود كه شیوه نامه های قبلی حذف و صرفا مقررات جدید بر روی سامانه وجود دارد.
2 برنامه جهاني مميزي نظارت بر ايمني (يوزآپ) درباره‌ي چيست؟ کلیک کنید ارزيابي و تضمين کيفيت
ايكائو بيش از يك دهه است كه مميزي‌هاي پايش ايمني را در چارچوب كاري برنامه‌ي جهاني مميزي نظارت بر ايمني (يوزآپ) به انجام رسانده است. اين مميزي‌ها ايكائو را قادر ساخته‌اند تا قابليت‌ها و توانايي‌هاي كشورهاي اعضاي ايكائو را در زمينه نظارت بر ايمني ارزيابي نمايند و به ادراك جامعتري از وضعيت اين مولفه‌ي بسيار دشوار و بحراني همگام با رشد و توسعه‌ي مستمر حمل و نقل هوايي دست يابد.
3 آيا همه كشورها توسط ايكائو مميزي مي‌شوند؟ کلیک کنید ارزيابي و تضمين کيفيت
ايكائو از اكتبر 2013، تعداد 184 مميزي مبتني بر سامانه‌هاي جامع را تكميل كرده است و اين، 96 درصد كل كورهاي اعضاي ايكائو را كه مسئوليت 99 درصد كل ترافيك هوايي بين المللي را برعهده دارند تعيين مي‌كند.
4 سي ام اي مخفف چه عبارتي است؟ کلیک کنید ارزيابي و تضمين کيفيت
سي ام اي مخفف عمليات نظارتي مستمر است.
5 چرا برنامه يوزآپ به شكل عمليات نظارتي مستمر تكامل پيدا كرده است؟ کلیک کنید ارزيابي و تضمين کيفيت
تكامل يوزآپ به شكل يك عمليات نظارتي مستمر، راه حلي آرماني براي گردآوري اطلاعات منظم‌تر در ارتباط با سطح نظارتي ايمني بعمل آمده توسط كشورهاي عضو در ايكائو است. تحت اين شيوه جديد، مميزي‌هايي دوره‌اي همراه با انجام فرايند مستمر گردآوري اطلاعات ايمني كشورها تكميل مي‌شود. اين اقدام به كشورها امكان مي‌دهد تا آنها بتوانند تضميمات شان را در هواپيمائي كشوري بين المللي بر مبناي آخرين اطلاعات موجود و در دسترس اتخاذ كنند. هدف سي ام اي آن است كه گزارش مستمر از سطح پياده‌سازي موثر ايمني در كشورهاي عضو در ايكائو ارائه دهد.
هدف يوزآپ، ترويج و اشاعه‌ي ايمني هواپيمائي در جهان از طريق نظارت مستمر بر قابليت‌ها و توانمندي هاي نظارتي ايمني كشورهاي عضو ايكائو است. سي ام اي، ايكائو را قادر مي‌سازد تا حجم عظيمي از اطلاعات مرتبط با موضوع ايمني را كه در اصل توسط خود كشورها فراهم آورده مي‌شوند گردآوري نمايد. اطلاعات ايمني نه فقط از طريق مميزي‌ها و ساير فعاليت‌هاي يوزآپ سي ام اي بلكه هم چنين از طريق مشاركت دارندگان خارجي مرتبط با هواپيمائي نيز گردآوري مي‌شوند.
6 كانون توجه مميزي‌هاي يوزآپ چيست؟ کلیک کنید ارزيابي و تضمين کيفيت
تمركز مميزي‌هاي يوزآپ بر قابليت كشورها در تامين نظارتي كارآمد بر ايمني هواپيمايي از طريق ارزيابي موثر و سازگار عناصر بحراني سامانه پايش ايمني و تعيين سطح پياده‌سازي استانداردها و تجربيات توصيه شده‌ي ايكائو در خصوص موضوعات مرتبط با ايمني و دستورالعمل‌ها و رهنمودهاي مربوطه است.
اين برنامه بر هشت موضوع اصلي سامانه هواپيمائي كشورها نظارت دارد:
1- قانون اصلي هواپيمائي و مقررات مربوط به هواپيمائي كشوري
2- ساختار سازماني هواپيمائي كشوري
3- فعاليت‌هاي مرتبط با صدور گواهينامه‌هاي پرسنلي
4- عمليات وسايل نقليه هوايي
5- صلاحيت پرواز وسايل نقليه هوايي غيرنظامي
6- فرودگاهها
7- خدمات ناوبري هوايي
8- بررسي‌هاي سوانح و حوادث شديد
7 مميزي يوزآپ چيست؟ کلیک کنید ارزيابي و تضمين کيفيت
مميزي‌ها توسط ايكائو با هدف تعيين و ارزيابي توانايي ‌هاي كشورهاي عضو آن از نظر ايمني و وضعيت پياده‌سازي كليه‌ي استانداردها و تجربيات توصيه شده ايكائو (كه در تعداد شانزده انكس از كل هجده انكس ايكائو آمده‌اند)، دستورالعملهاي مربوطه، رهنمودها و بهترين تجربيات مرتبط با ايمني انجام مي‌گيرند.
مميزي‌ها متناسب با سطح گستردگي فعاليت‌هاي هواپيمائي در كشورهايي كه قرار است مميزي شوند انجام مي‌گيرد.
زمان بندي و مدت زمان مميزي‌ها، تركيب و وسعت تيم‌هاي مميزي از طريق بررسي اطلاعات ارسالي از سوي كشورها تعيين مي‌شوند.
8 ماموريت اعتبار سنجي هماهنگ ايكائو (ICVM) چيست؟ کلیک کنید ارزيابي و تضمين کيفيت
اين ماموريت بدين منظور انجام مي‌گيرد تا مشخص شود كه آيا نقيصه‌هايي كه در خصوص ايمني قبلاً مشخص شده‌اند در سطح رضايت بخش مرتفع شده‌اند يا خير و اين كار با انجام ارزيابي وضعيت اقدامات اصلاحي يا كاهنده‌ي صورت گرفته از سوي كشورهاي عضو از طريق بررسي و پيگيري يافته‌ها و توصيه‌هايي كه از جمله دغدغه‌ها و نگراني‌هاي مهم در خصوص بحث ايمني مي‌باشند انجام مي‌گيرد. اين ماموريت صرفاً يك مميزي نيست بلكه يك فعاليت ميداني و در محل براي تعيين اعتبار ميزان پيشرفت كشورهاي عضو در زمينه‌ي رفع نواقص و معايب موجود در پايش و رصد ايمني است كه در اثناي يك بازرسي مشخص مي‌شوند.
9 دغدغه‌ها و نگراني‌هاي مهم موجود در زمينه ايمني چيست؟ کلیک کنید ارزيابي و تضمين کيفيت
ايكائو در اثناي فرايند مميزي، آنچه را كه از آن به دغدغه‌هاي اصلي در ايمني ياد مي‌شود با توجه به توانايي كشورهاي مميزي شونده در فرايند نظارت دقيق آنها بر عناصري مانند شركت‌هاي هواپيمائي (حاملان هوايي)، فرودگاهها، وسايل نقليه هوايي و يا تامين كنندگان خدمات ناوبري هوايي كه تحت اختيارات قانوني آن كشورها مي‌باشند مشخص مي‌نمايد. اين دغدغه‌ها لزوماً نشاندهنده‌ي وجود يك نقيصه‌ي خاص در ايمني نيست بلكه نشاندهنده آن است كه آن كشور، نظارت و پايش ايمني را در جهت تضمين پياده‌سازي موثر استانداردهاي قابل اعمال ايكائو در سطح مطلوبي تامين نكرده است. جزييات فني كامل يافته‌هاي ايكائو در اختيار نهاد حاكميتي هواپيمائي كشوري (غيرنظامي) آن كشور و همه‌ي كشورهاي ديگر قرار مي‌گيرد تا در انجام اقداماتي كه متضمن حصول ايمني مي‌باشند تسهيل بعمل آيد. كشور مميزي شونده هم چنين متعهد مي‌گردد كه پيشرفت در زمينه‌ي رفع نگراني‌ها و دغدغه‌هاي ايمني را به طور منظم به ايكائو گزارش نمايد.
10 مقررات مربوط به مسافرت هوايي كودك به تنهايي چيست؟ کلیک کنید بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي
1- با توجه به قوانين ويژه ودستورالعملهاي بين المللي به شركتهاي هواپيمايي جهت حمل كودك بدون همراه تنها با هدف ايمني ، راحتي وكاهش اضطراب والدين وكودك تدوين گرديده است تا اين شركتها بعنوان امين والدين وسرپرست كودكان سفر لذت بخشي را براي اينگونه مسافرين بهمراه آورند.
11 آيا لازم است براي سوار شدن نوزادان و خردسالان به هواپيما مدارك شناسايي ارائه داد؟ کلیک کنید بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي
2- جهت سوار شدن نوزادان وخردسال به هواپيما، مدارك شناسايي از حيث سن اعلام شده در موقع خريد (دفاتر فروش ، سايت هاي اينترنتي ) براي متصدي پرواز در فرودگاه الزامي است.
12 چه ملاحظاتي براي تعداد، وزن و حجم بار همراه مسافر وجود دارد؟ کلیک کنید بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي
3- ميزان بار مسافر در هر پرواز بستگي به مدت پرواز داخلي وخارجي بودن و نوع خط هوايي متغير مي باشد ميزان بار مجاز مسافر در بليط در قسمت وزن بار ذكر شده است وزن بسته يا چمدان نبايد بيش از 30 كيلوگرم باشد ومسافر مجاز است يك بسته ويا كيف به ابعاد 70*50سانتي متر وحداكثر 7 كيلو گرم به داخل كابين مسافر ببرد.
13 چگونه مي توان ربايش يا مفقودي اقلام از چمدان خود را گزارش نمود؟ کلیک کنید بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي
4- قبل از ترك فرودگاه ويا محل استرداد چمدان ، اعضاء شركت هواپيمايي ويا پيشخوان خدمات مشتري را پيدا وموضوع ربايش ويا مفقودي اقلام چمدان را گزارش نمايند همچنين ميزان غرامت چمدان گم شده براساس قاعده كلي به ازاء هركيلوگرم برابر با 20$ مي باشد.
14 مرجع تماس به منظور طرح شكايت از خدمات يك خط هوايي كجا است؟ کلیک کنید بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي
5- سازمان هواپيمايي كشوري (دفتر نظارت بر امور فرودگاهها، شركتهاوموسسات هوانوردي /دفتر ارزيابي عملكرد ورسيدگي به شكايات).
15 آيا مي توان حيوان اهلي را به همراه خود به درون يك هواپيماي مسافري برد؟ کلیک کنید بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي
6- هرشركت هواپيمايي با توجه به مقررات كشورهاي مبداء،مقصد، ترانزيت ونوع هواپيماهاي خود قوانين مختلفي را در جهت حمل موجود زنده وضع مي نمايند بطور كلي جهت حمل موجود زنده 2 راه وجود دارد الف: از طريق پايانه هاي مسافري( همراه) ، بعلت مسائل ايمني وعدم كنترل حيوانات در مواقع اضطراري ورود حيوانات اهلي وپرندگان به كابين مسافر مجاز نمي باشد ولي اين امكان وجود دارد تا حيوان در پايانه مسافري پذيرش و هنگام ورود در فرودگاه مقصد در سالن در يافت بار به مسافر تحويل شود ب: از طريق پايانه هاي باربري ( غير همراه، كارگو، بارنامه) در اين خدمت حيوان اهلي يا وحشي در پايانه باربري پذيرش ودر فرودگاه مقصد به مسافر ويا شخصي كه در بارنامه معرفي شده در محل ترخيص بارنامه تحويل داده ميشود.
16 مقررات سازمان هواپيمايي كشوري براي مسافرت افراد در ايام بارداري چيست؟ کلیک کنید بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي
7- طبق مقررات سازمان هواپيمايي كشوري همراه داشتن مجوز پزشك براي خانم هاي باردار افراد مبتلا به بيماريهاي قلبي ، عروقي ، تنفسي ، صرع، ديابت مليتوس كنترل نشده كه دياليز مي شوند ويا هرگونه بيماري كه منع سفر هوايي باشد هنگام مسافرت هوايي ضروري مي باشد همچنين لازم است اين مسافران داروهاي خود را در طول سفر همراه داشته باشند.
17 آيا خطوط هوايي ملزم به ارئه اكسيژن پزشكي به مسافريني كه نيازمند آن هستند مي‌باشند و يا مسافر بايد اكسيژن مورد خود را در طول پرواز به همراه داشته باشد؟ کلیک کنید بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي
8- حمل كپسول اكسيژن به داخل هواپيما ممنوع مي باشد در صورت نياز به استفاده از كپسول در حين پرواز مراتب بايد در زمان خريد بليط مسافر وپس از تاييد پزشك معتمد به دفاتر فروش اعلام تا اقدامات لازم صورت پذيرد.
18 نحوه گزارش مشكلات فرودگاهي چگونه است؟ کلیک کنید بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي
9- چنانچه پيشنهاد ويا انتقادي موجود مي باشد به مديريت ترمينال ودر مرحله بعد با مراجعه به سايت سازمان نسبت به طرح موارد اقدام بعمل مي آورند.
19 چگونه مي توان مجوز حمل بار را اخذ نمود؟ کلیک کنید بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي
10- با مراجعه به دفتر نظار ت بر امور فرودگاهها، شركتها وموسسات هوانوردي (كميته هوانوردي) واطلاع از شرايط عمومي واختصاصي جهت اخذ مجوز اقدام سپس نسبت به تقاضاي كتبي وارائه مدارك لازم اقدام مي نمايند كه اخيراً با سيستمي شدن در خواستها توسط دفتر فن آوردي اطلاعات IT متقاضييان مي توانند با ورود به سايت سازمان اقدام نمايند.
20 سازمان هواپيمايي كشوري در صنعت هوانوردي كشور چه جايگاهي دارد؟ کلیک کنید سئوالات عمومي
با پيوستن ايران به كنوانسيون شيكاگو در سال 1328 و تصويب قانون هواپيمايي كشوري توسط مجلس شوراي ملي؛ به منظور اجراي اين قانون و ماده 5 اصلاحي آن در سال 1367 سازمان هواپيمايي كشوري تأسيس و به عنوان نماينده حاكميت، متولي اين بخش از حمل و نقل به منظور جابجايي بار و مسافر شده است.

اطلاعیه اطلاعیه

۲ بهمن ۱۳۹۸
به اطلاع میرساند با توجه به برنامه ریزی صورت پذیرفته جهت تغییرات و ارتقای سرویس های سازمانی، سرویس دهی سایت و کلیه سامانه های الکترونیکی در روز پنجشنبه مورخ 98/11/3 از ساعت 13 الی 17 با اختلال همراه خواهد بود. از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.
۲۴ آذر ۱۳۹۸
سازمان هواپیمایی کشور قصد دارد که برخی از فرایندهای خود را با استاندارد BPMN2 مدلسازی و بر روی ابزارهای استاندارد BPMS پیاده سازی نماید. لذا از کلیه شرکتهایی که ابزارهای مدلسازی و پیاده سازی مربوطه را (داخلی و یا خارجی) به صورت تخصصی به فروش میرسانند دعوت میشود که ویژگیها و قابلیتهای نرم...
۱۶ آذر ۱۳۹۸
 نسخه الکترونیکی کتاب آماری سال 1397 حمل و نقل هوایی کشور تهیه و دربخش آمار و گزارشات پورتال سازمان در دسترس عموم قرار گرفته است .  
۷ مهر ۱۳۹۸
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، پروازهای اربعین حسینی از 20 مهر آغاز و تا 30مهرماه سال جاری ادامه خواهد داشت. به منظور ساماندهی و جلوگیری از اختلال در فروش بلیت پرواز ایام اربعین، سازمان هواپیمایی کشوری لیست 17نماینده رسمی فروش بلیط پروازهای ایام اربعین جهت رفاه متقاضیان با ذکر...
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
از کلیه شرکتهای فعال در حوزه تحلیل داده های حمل و نقل هوايي که سوابقي در خصوص تجزيه و تحلیل اطلاعات مرتبط با بازار حمل و نقل هوايي و پیشبیني تقاضا و اقتصاد سفر در صنعت هوانوردی را دارا مي باشند دعوت مي شود که ضمن تکمیل فرم پیوست، سوابق فعالیت و گزارشي از پروژه های انجام شده  را حداکثر تا ...
۱۷ بهمن ۱۳۹۷
قابل توجه همكاران محترم بازنشسته سازمان احتراماً ، بدينوسيله به آگاهي مي رساند بر اساس هماهنگي بعمل آمده و به منظور ايجاد تسهيلات بيشتر كاركنان بازنشسته ساكن در تهران  كه تحت پوشش بيمه تكميل درمان شركت بيمه رازي مي باشند  با توجه به مشكلات عديده اين قشر اعم از مسائل...
۱۸ دی ۱۳۹۷
آخرین نسخه الکترونیکی کتاب آماری حمل و نقل هوایی کشور تهیه و دربخش آمار و گزارشات پورتال سازمان در دسترس عموم قرار داده شده است.  
۳۰ مهر ۱۳۹۷
رضا جعفرزاده با بيان اينكه تاكنون 484 مجوز پرواز فوق العاده براي شركت هاي هواپيمايي در ايام اربعين صادر شده است، اظهارداشت: از اين تعداد 397 مجوز براي شركت هاي هواپيمايي داخلي و 87 مجوز براي شركت هواپيمايي العراقيه صادر شده است. وي تصريح كرد: تعداد دفاتر فروش بليت شركت هاي هواپيمايي ايراني 17...
۹ مرداد ۱۳۹۷
به آگاهی می‌رساند متن پیش نویس " مقررات گزارش‌دهي ايمني " (CAO.IRI Safety Reporting Regulation)   به شماره " CAO.IRI SRR " در سامانه قوانین و مقررات سازمان به آدرس http://www.cao.ir/rules ، بخش "  مقررات پيشنهادي " ، حوزه " مديريت ايمني " قرار گرفته...
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
اطلاعيه بيمه تكميل درمان قابل توجه كاركنان و بازنشستگان محترم سازمان احتراماً، همانطور كه اطلاع دارند موضوع استمرار بيمه تكميل درمان در پوشش قرارداد شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران تا اين تاريخ قطعي نشده و ممكن است سازمان از طرق ديگري نسبت به عقد قرارداد بيمه تكميلي اقدام نمايد،...
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
به اطلاع كليه خدمت گيرندگان و كاربران گرامي ميرساند  در روز جمعه مورخ 1396/2/21 از ساعت 12 ظهر لغايت 20:00 كليه سرويس ها و خدمات به دليل انجام به روز رساني قطع مي باشد. از صبر و شكيبايي شما متشكريم  
۷ دی ۱۳۹۶
به اطلاع عموم کاربران سامانه های الکترونیک سازمان می رساند کلیه سامانه الکترونیکی و پورتال سازمان هواپیمایی کشوری در روز جمعه 8 دیماه از ساعت 11 صبح الی 17 به علت انجام تغییرات عمده زیرساخت در دسترس نخواهند بود. پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سروران کمال تشکر را داریم 
۱ آبان ۱۳۹۶
با توجه به ضرورت استفاده از ارزيابان زبان انگليسي در دفترگواهينامه ها، آموزش و امور پزشكي سازمان هواپيمايي كشوري از كليه متقاضيان دعوت بعمل مي ‎ آيد كه درخواست ‎ هاي خود را به همراه رزومه و مدارك مربوطه حداكثر تا تاريخ 15/08/96 به ايميل دفتر گواهينامه ها به نشاني :  License@cao.ir ارسال...
۲۳ مرداد ۱۳۹۶
کاربر گرامی بدلیل ارتقاء بانک اطلاعاتی ، سامانه دفاتر خدمات مسافرت هوایی طی روز جاری قطع می باشد. بديهي است به محض انجام به روز رساني سامانه مذكور اطلاع رساني لازم در اين خصوص از همين طريق صورت خواهد پذيرفت. از صبر و شكيبايي شما سپاسگذاريم .
۱۶ مرداد ۱۳۹۶
سازمان هواپیمایی کشوری در نظر دارد به منظور تهیه فهرست بلند وفق آئین نامه اجرائی ارزیابی کیفی مناقصه گران موضوع بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات با شرایط کلی ذیل برای خرید و پیاده سازی تجهیزات شبکه کامپیوتری، پیمانکاران واجد شرایط را شناسایی و ارزیابی نماید. سازمان هواپیمایی...
۱۵ مرداد ۱۳۹۶
پيرو اطلاعيه قبلي به آگاهي مي رساند كه عمليات به روز رساني سيستم اتوماسيون اداري جديد سازمان هواپيمايي كشوري انجام شده است و اين سامانه هم اكنون از قسمت خدمات سازمان، ليست سامانه هاي الكترونيك و به آدرس https://ecp1.cao.ir  در دسترس خواهد بود. تمامي كاربران مي توانند جهت استفاده از سامانه...
۱۵ مرداد ۱۳۹۶
به آگاهي تمامي استفاده كننده گان سيستم اتوماسيون اداري (مكاتبات) سازمان هواپيمايي كشوري كه از طريق اينترنت به سامانه مذكور متصل مي شوند مي رساند، اين سامانه به دليل به روز رساني تا اطلاع بعدي از دسترس خارج مي باشد. به محض رفع مشكل، اطلاع رساني از همين طريق صورت خواهد پذيرفت. از صبر و شكيبايي...
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
در راستاي تأمين پزشكان معتمد ( موضوع بند م 1 آئين نامه اجرائي گواهينامه­ هاي متخصصين فني و عملياتي هواپيمايي مصوب 1392 هيات محترم وزيران)، سازمان هواپيمايي كشوري در نظر دارد از تعدادي از پزشكان محترم كه حائز شرايط مربوطه مطابق مقررات Aircrew Regulation, Part MED, Subpart D, Section 1 ...
۲۴ اسفند ۱۳۹۵
به اطلاع متقاضيان محترمي كه قصد دارند جهت سفرهاي نوروزي خود از بخش حمل و نقل هوايي استفاده نمايند مي رساند، اعتبارسنجي بليط هواپيماها از امروز تا پايان فروردين ماه از طريق پورتال سازمان هواپيمايي كشوري قابل دسترس خواهند بود. خواهشمند است جهت كسب اطلاعات لازم به اين لينك مراجعه فرماييد.

اخبار اخبار

۱۵ آذر ۱۳۹۹
کاپيتان تورج دهقاني زنگنه، معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان هواپيمايي کشوري در پيامي، 16آذر (7 دسامبر)، سالروز امضاي کنوانسيون بين المللي هواپيمايي و روز جهاني هواپيمايي کشوري را به تمامي فعالان صنعت حمل و نقل هوايي تبريک گفت:
۱۴ آذر ۱۳۹۹
کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پیامی،  درگذشت تنی چند از نزدیکان جناب آقای روحانی، همکار گرانقدر سازمان هواپیمایی کشوری را تسلیت گفت.  انالله و اناالیه راجعون برادر گرامی جناب آقای روحانی خبر درگذشت پی درپی عزیزانتان موجب تاثر گردید. اندوه تان در از...
۹ آذر ۱۳۹۹
کاپیتان تورج دهقانی زنگنه، معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پیامی خطاب به دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، دهم آذر ماه، روز مجلس شورای اسلامی را تبریک گفت. متن پیام به شرح ذیل می باشد: بسمه تعالی جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم دهم...
۹ آذر ۱۳۹۹
کاپیتان تورج دهقانی زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با صدور پیامی درگذشت حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدعلی شهیدی محلاتی، نماینده ولی فقیه و رئیس سابق بنیاد شهید را تسلیت گفت:  بسمه تعالی درگذشت روحانی عالیقدر حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدعلی شهیدی محلاتی موجب تأثر و تألم خاطر گردید....
۸ آذر ۱۳۹۹
کاپیتان تورج دهقانی زنگنه، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پیامی ترور شهید دکتر محسن فخری زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران را تسلیت گفت: بسمه تعالی ترور فرزند فرزانه ایران اسلامی، دانشمند نخبه، برجسته و متعهد،  شهید دکتر محسن...
۸ آذر ۱۳۹۹
به منظور رعايت حقوق مسافر، عملكرد شركت هاي هواپيمايي بر روي پورتال سازمان هواپیمایی کشوری شفاف سازي و نمايش عمومي داده مي شود. به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، با توجه به لزوم رعايت حقوق مسافر در پروازها، شفافيت نحوه ارائه خدمات و تسهيلات شركت هاي هواپيمايي وتحقق هرچه بيشتر اهداف...
۵ آذر ۱۳۹۹
در حکمی از سوی کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، آقای آرش خدايي به سمت معاون استاندارد پرواز سازمان منصوب شد. کاپیتان زنگنه در جلسه تودیع و معارفه معاونت استاندارد پرواز سازمان از خدمات آقای حسنلو در زمان تصدی این پست قدردانی و برای ایشان در سمت جدید آرزوی موفقیت نمودند.
۵ آذر ۱۳۹۹
در حکمی از سوی کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، آقاي ابراهيم سيه جاني به سمت مديركل دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي سازمان منصوب شد. کاپیتان زنگنه در جلسه تودیع و معارفه مديركل دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي سازمان از خدمات آقای اخلاقي در زمان تصدی این پست قدردانی...
۵ آذر ۱۳۹۹
در حکمی از سوی کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، آقاي مجيد حسنلو به سمت مشاور ايمني و استاندارد پرواز سازمان منصوب شد.
۵ آذر ۱۳۹۹
در حکمی از سوی کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، آقاي مجيد اخلاقي به سمت مشاور در امور گواهينامه هاي سازمان منصوب شد.
۲ آذر ۱۳۹۹
گزارش تصویری از رعایت پروتکل های بهداشتی در پروازهای داخلی شرکتهای هواپیمایی شامل؛ فاصله گذاری اجتماعی، ارائه بسته های بهداشتی، ضدعفونی هواپیما، استفاده از ظرفیت حداکثر ۶۰ درصدی پذیرش مسافر و اتصال به سیستم شناسایی بیماران مبتلا به کووید ۱۹
۲ آذر ۱۳۹۹
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در جلسه با نمایندگان بسیج صنعت هوانوردی گفت: همه ما مکلف به داشتن تفکر بسیجی هستیم. کاپیتان تورج دهقانی زنگنه، معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در جلسه ای که به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج و با حضور فرماندهان و اعضای پایگاههای مقاومت بسیج شهدای صنعت هوانوردی...
۲ آذر ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري، بمنظور بازرسي واطمينان از اتصال سيستم پذيرش مسافران تمام شرکتهاي هواپيمايي داخلي در فرودگاه بين المللي مهرآباد به وب سرويس ماسک وزارت بهداشت، معاون هوانوردي سازمان هواپيمايي کشوري از ترمينال هاي فرودگاه بين المللي مهرآباد بازديد کرد.
۱ آذر ۱۳۹۹
كاپيتان تورج دهقاني زنگنه رئيس سازمان هواپيمايي كشوري در پيامي فرارسيدن هفته بسيج را تبريك گفت: بسمه تعالی بسیج یادگار ارزشمند بنیانگذار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) است. این نهاد مردمی در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی همواره در تمامی بحران ها، بااقتدار در کنار سایر...
۳۰ آبان ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، تمام شرکتهای هواپیمایی داخلی به سامانه شناسایی بیماران مبتلا به ویروس کرونا متصل شدند. براین اساس ابتدا در زمان فروش بلیت، وضعیت مسافر از طریق اتصال به بانک اطلاعاتی بیماران مبتلا به کرونا در وب سرویس ماسک وزارت بهداشت،  استعلام گرفته شده و در...
۲۵ آبان ۱۳۹۹
روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري اعلام كرد: بنابر ابلاغ وزارت بهداشت مبنی بر ارائه تست منفی کرونا برای مسافران حمل ونقل هوایی؛ شمول این بخشنامه مربوط به افرادی است که بر اثر وجود علائم بیماری کووید 19  تست داده اند و تست آنها مثبت اعلام شده است.   این افراد موظفند برای بهره...
۲۴ آبان ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، عصر امروز جلسه شورای عالی هواپیمایی کشوری با حضور نمایندگان محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، عضو ناظر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، دادستانی عمومی و انقلاب تهران، عضو مطلع شورای عالی هواپیمایی کشوری، رییس...
۲۳ آبان ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری به دنبال برگزاری اولین جلسه کمیته مشترک هوانوردی عمومی، راهکارهای عملیاتی ایجاد و توسعه هوانوردی عمومی توسط کمیته فوق و با نظارت و راهبری سازمان هواپیمایی کشوری بررسی و پیگیری می شود. پس از انجام بررسی های لازم، انطباق با مقررات صنعت هوایی و ملحوظ...
۲۱ آبان ۱۳۹۹
کاپيتان تورج دهقاني زنگنه، معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پيامي 12 نوامبر، روز جهاني الکترونیک هواپیمایی را به متخصصان و فعالان اين عرصه تبريك گفت:  بسمه تعالي تلاشهای بی وقفه تمامی متخصصان در زنجیره صنعت حمل ونقل هوایی کشور موجب استقامت و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی...
۲۱ آبان ۱۳۹۹
 از بدو شیوع بیماری کرونا در کشور، سازمان هواپیمایی کشوری ضمن تشکیل ستاد مقابله با کرونا  با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، مدیران عامل شرکتهای هواپیمایی، مدیر عامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی و نمایندگان شرکتهای هندلینگ، مقررات و اصول بهداشتی در زمینه جلوگیری از شیوع این ویروس توسط...
۲۱ آبان ۱۳۹۹
كاپيتان زنگنه در نخستين جلسه كميته مشترک هوانوردي عمومي كه با حضور اعضای کمیته تشكيل شد، اظهارداشت: هوانوردي عمومي امروز يك نياز و يك اولويت براي كشور است و چنانچه خواهان رشد صنعت و فعال شدن تمامي فرودگاهها و اتصال آن به مراكز استان ها هستيم بايد هوانوردي عمومي را فعال کنیم.   رئيس...
۲۰ آبان ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در پی توصیه های جدید سازمان جهانی هواپیمایی کشوری ایکائو در خصوص بازگشت صنعت هوانوردی به چرخه حمل و نقل پس از همه گیری ویروس کرونا، عصر امروز جلسه ایی با حضور کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، مهندس امیر مکری، رئیس هیات مدیره و...
۲۰ آبان ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری به منظور تعامل و همکاری بیشتر فی مابین شرکتهای دانش بنیان و شرکتهای هواپیمایی، جلسه مشترکی با حضور کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، دکتر ستاری، معاون علمی و فن آوری ریاست جمهوری، دکتر منطقی، دبیرستاد توسعه فناوری های حوزه...
۲۰ آبان ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در راستای نظارت بر اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی در فرودگاه، شرکتهای هواپیمایی و شرکتهای ارائه دهنده خدمات هندلینگ و همراهی و همکاری با نمایندگان وزارت بهداشت، دکتر حیدری، مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت و هیات همراه به اتفاق بازرسان سازمان...
۲۰ آبان ۱۳۹۹
مدیرکل بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد:هواپیمای ATR72-600  شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" با شماره پرواز  ۳۴۱۵، از تهران به مقصد دزفول با  ۳۴ مسافر و‌  ۷ نفر خدمه پروازی در ساعت  ۶ و ۳۰ دقیقه صبح  روز سه شنبه از فرودگاه مهرآباد شروع به...
۱۹ آبان ۱۳۹۹
در راستای اعتلای صنعت هوایی کشور و تصمیم سازی با رویکرد استفاده از ايده ها و تجارب صاحبان ایده، دومين جلسه اتاق فکر سازمان با حضور کارکنان در سازمان هواپيمايي کشوري برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، دراین جلسه که با حضور کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و ریاست سازمان هواپیمایی...
۱۳ آبان ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری بنا به دستور رياست سازمان طی نامه ایی به دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی و مدیران عامل این شرکتها در خصوص دریافت گزارش مبنی بر تعیین کف نرخی و بستن گستره انتخاب مشتری هشدار داد. متن نامه به شرح ذیل...
۱۲ آبان ۱۳۹۹
کاپيتان تورج دهقاني زنگنه، معاون وزير و رئيس سازمان هواپيمايي کشوري در پيامي ميلاد پيامبر اکرم، حضرت محمد مصطفي (ص) و امام جعفر صادق(ع) را تبريک گفت.

متن پيام بدين شرح است:
۱۰ آبان ۱۳۹۹
 به آگاهی فعالان حقیقی و حقوقی در حوزه پهپادهای غیرنظامی می رساند با توجه به مصوبه شورای امنیت کشور در سال جاری(دستورالعمل ساماندهی چگونگی به کارگیری پرنده های کوچک هدایت پذیر( ریز پرنده ها) با کاربرد غیرنظامی)، سازمان هواپیمایی کشوری تنها مرجع رسمی و قانونی برای اعطاء هر گونه مجوز فعالیت...
۸ آبان ۱۳۹۹
گزارش تصویری از رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ظرفیت حداکثر  60 درصدی پذیرش مسافر در پروازها توسط شرکت های هواپیمایی
۵ آبان ۱۳۹۹
کاپيتان تورج دهقاني زنگنه، معاون وزير و رئيس سازمان هواپيمايي کشوري در پيامي هفته پدافند غيرعامل را تبريک گفت:
۵ آبان ۱۳۹۹
صبح امروز با حضور کاپیتان تورج دهقانی زنگنه، معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، اعضای شورای مرکز بسیج صنعت هوانوردی و شورای حوزه مقاومت بسیج سازمان، آقای مهندس وحید ازوجی بعنوان فرمانده جدید حوزه مقاومت بسیج سازمان معرفی شد.  در این مراسم، کاپیتان زنگنه ضمن بر شمردن اقدامات مثبت و...
۳ آبان ۱۳۹۹
گزارش تصویری از رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ظرفیت حداکثر  60 درصدی پذیرش مسافر در پروازها توسط شرکت های هواپیمایی (1)
۱ آبان ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري پيرو بازديد کاپيتان زنگنه، معاون وزير و رئيس سازمان هواپيمايي کشوري از فرودگاه مهرآباد و بازديد از کابين هواپيماهاي پروازهاي خروجي، دو مجوز پرواز يکي از شرکتهاي هواپيمايي مورد بازديد به دليل عدم رعايت تهويه مناسب هوا در کابين هواپيما لغو گرديد.
۱ آبان ۱۳۹۹
کاپيتان تورج دهقاني زنگنه، معاون وزير و رئيس سازمان هواپيمايي کشوري به همراه رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از کانترها و مراحل پذيرش مسافر در ترمينال هاي 1 و 2، ايرسايد، اتوبوس ها و رمپ فرودگاه مهرآباد و همچنين پروازهاي در حال انجام برخي شرکت هاي هواپيمايي بازديد کردند.
۲۹ مهر ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به همراه مهندس امیرمکری، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، عصر امروز، ضمن بازدید از مرکز کنترل فضای کشور و برج مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد با متخصصان این حوزه مهم و...
۲۹ مهر ۱۳۹۹
جلسه هم‌انديشي وزير راه و شهرسازي با مديران‌عامل شرکت‌هاي هواپيمايي روز دوشنبه برگزار و اعلام شد که پروازهاي چارتر از ۲۵ مهر لغو شده است و ادامه نخواهد داشت و شرکت‌هاي هواپيمايي از اول آبان‌ماه، موظف به رعايت ظرفيت ۶۰ درصدي هواپيماها هستند.
۲۹ مهر ۱۳۹۹
کاپيتان تورج دهقاني زنگنه، معاون وزير و رئيس سازمان هواپيمايي کشوري در پيامي، ۲۰ اکتبر، روز جهاني مراقبت پرواز را به کنترلرهاي ترافيک هوايي تبريک گفت:
۲۷ مهر ۱۳۹۹
بسمه تعالی دلاورمردی های سبزپوشان سپید دل ایران اسلامی بر کسی پوشیده نیست و شکر نعمتی چون امنیت و آرامش که بی شک مدیون از خود گذشتگی غیور مردان نیروی انتظامی است یک تکلیف و ضرورت به شمار می رود چرا که سنگرداران همیشه بیدار نیروی انتظامی در طول 40 سال گذشته در مقابل دشمنان میهن تا پای جان...
۲۶ مهر ۱۳۹۹
فرا رسيدن ماه ربيع الاول، ماه جشن و سرور اهل بيت (ع)، آغاز امامت حضرت مهدي(عج) و ايام باسعادت ميلاد آخرين پيام آور الهي، پيامبر رحمت، حضرت محمد مصطفي(ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) گرامي باد.
۲۴ مهر ۱۳۹۹
کاپيتان زنگنه، معاون وزير و رئيس سازمان هواپيمايي کشوري در پيامي ۲۸ ماه صفر، سالروز رحلت جانگداز پيامبر اسلام، حضرت  محمد مصطفي (ص)، شهادت امام حسن مجتبي (ع) و حضرت ثامن الحجج، علي بن موسي الرضا (ع ) را تسليت گفت:
۲۱ مهر ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، پیرو اعلام افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی  توسط انجمن شرکتهای هواپیمایی و متعاقب آن لغو این دستورالعمل از طرف وزیر محترم راه وشهرسازی و ریاست سازمان هواپیمایی کشوری، به منظور بررسی مشکلات و مسائل شرکتهای هواپیمایی ازجمله افزایش بی رویه نرخ ارز،...
۲۱ مهر ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، صبح امروز، دومين ملاقات کارکنان با کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و ریاست سازمان  برگزار شد. براساس برنامه ریزی بعمل آمده توسط حوزه مدیریت، روزهای دوشنبه هر هفته، ملاقات عمومی کارکنان با ریاست سازمان برگزار و به مسایل مطرح شده رسیدگی می شود.
۲۱ مهر ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، صبح امروز، دومين ملاقات کارکنان با کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و ریاست سازمان  برگزار شد. براساس برنامه ریزی بعمل آمده حوزه مدیریت، روزهای دوشنبه هر هفته، ملاقات عمومی کارکنان با ریاست سازمان برگزار و به مسایل مطرح شده رسیدگی خواهد شد.
۲۱ مهر ۱۳۹۹
در حکمی از سوی کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، آقای حسن خوشخو به سمت مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکت ها و موسسات هوانوردی سازمان منصوب شد. کاپیتان زنگنه در جلسه تودیع و معارفه مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکت ها و موسسات هوانوردی سازمان از خدمات آقای باریکانی...
۱۸ مهر ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري، کاپيتان زنگنه، معاون وزير و رياست سازمان هواپيمايي کشوري ميزبان اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در محل سازمان بودند.
۱۷ مهر ۱۳۹۹
هم زمان با ايام اربعين حسيني، يکي  ديگر از خيل عاشقان اباعبدالله الحسين(ع)، همکار صديق و مهربان سازمان هواپيمايي کشوري، مهندس محمد فتح الهي بر اثر بيماري کرونا دار فاني را وداع گفت.
شادروان مهندس فتح الهي، همکاري
مهربان، سخاوتمند، اهل معاشرت، خيرخواه و اهل طبيعت بود و با وجود تالمات ناشي از جانبازي، فردي کوشا و فعال بود.
۱۶ مهر ۱۳۹۹
بسمه تعالي
اربعين عزيزترين بندگان خدا، سرور وسالار شهيدان، حضرت ابا عبدالله الحسين عليه السلام و ۷۲ تن از ياران باوفايش فرارسيد. بندگان مخلصي که با نوشيدن شربت شهادت، سفينه نجات بشريت تا هميشه تاريخ گشتند و راهبري حضرت زينب سلام الله، عقيله بني هاشم و قافله سالار کربلا پس از حادثه عاشورا، پرچم سرخ شهادت را برافراشته و ماندگاري و عظمت اين واقعه را در اذهان جهانيان صدچندان نمود.
۱۶ مهر ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري در راستاي همکاري با سازمان هواپيمايي کشوري عراق و کمک به اتباع اين کشور جهت خروج از ايران، مجوز پرواز به تعداد محدود از تاريخ ۱۸ مهر ماه براي شرکت هواپيمايي العراقيه صادر گرديد.
۱۶ مهر ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري، پيرو تشکيل جلسات هفتگي کارگروه مقابله با ويروس کرونا در سازمان، جلسه فوق‌العاده اين کارگروه جهت بررسي اقدامات انجام يافته در فرودگاه ها و شرکت‌هاي هواپيمايي تشکيل گرديد.
۱۵ مهر ۱۳۹۹
بازرسان سازمان هواپيمايي کشوري به صورت سرزده از ترمينال هاي فرودگاه مهرآباد، شرکتهاي ارائه دهنده خدمات در اين فرودگاه، پرواز مسير تهران - کيش، زيرساخت‌هاي فرودگاه کيش و پروازهاي ورودي و خروجي اين فرودگاه بازرسي به عمل آوردند.
۱۵ مهر ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري، در راستاي ضرورت اجراي مقررات ابلاغي اين سازمان در خصوص رعايت کامل کليه پروتکل هاي بهداشتي در پرواز ها
۱۴ مهر ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري در راستاي نظارت بر اجراي دقيق پروتکل هاي بهداشتي در فرودگاه، شرکتهاي هواپيمايي و شرکتهاي ارائه دهنده خدمات هندلينگ و همراهي و همکاري با نمايندگان وزارت بهداشت، بازرسان سازمان هواپيمايي کشوري و نمايندگان وزارت بهداشت (مرکز بهداشت غرب تهران) از مراحل پذيرش مسافر در ترمينال ۲، محوطه رمپ و داخل هواپيماها در فرودگاه مهرآباد بازديد نمودند.
۱۴ مهر ۱۳۹۹
معاون وزیر راه و شهرسازی از برقراری مجدد روزانه 2 پرواز توسط شرکت‌های هواپیمایی ایرانی و ترکیه، بین دو طرف خبر داد. تورج دهقانی زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از برقراری مجدد پروازهای ترکیه با صدور مجوز سازمان هواپیمایی کشوری ایران و ترکیه خبر داد و اظهار داشت: با هماهنگی...
۱۳ مهر ۱۳۹۹
پرواز تمام شرکتهای هواپیمایی داخلی و  شرکتهای هواپیمایی کشور ترکیه از مبدا ایران به ترکیه تا اطلاع ثانوی لغو می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، در راستای مقابله با گسترش ویروس کرونا، پرواز تمام شرکتهای هواپیمایی داخلی و شرکتهای هواپیمایی کشور ترکیه از مبدا ایران به ترکیه...
۱۳ مهر ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، در راستای اعتلای صنعت و تصمیم سازی با رویکرد استفاده از اندیشه های نوین منشعب از خلاقیت جوانان و تجارب افراد مجرب، اولین جلسه اتاق فکر سازمان هواپیمایی کشوری با حضور کارکنان سازمان برگزار شد.  دراین جلسه که با حضور کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و...
۱۲ مهر ۱۳۹۹
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره توقف دوباره پروازهای مستقیم ایران و ترکیه اظهار داشت: بر این اساس از ساعت 30 دقیقه بامداد 13 مهر ماه تا 11 آبان ماه پروازها متوقف می‌شود. تورج دهقان زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره توقف دوباره پروازهای مستقیم ایران و ترکیه اظهار داشت: با پیگیری...
۱۲ مهر ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و ریاست سازمان هواپیمایی کشوری به مناسبت 30 سپتامبر، روز جهانی ناشنوایان از خانم زینب تربیت، بانوی ناشنوای سازمان به جهت زحماتشان  با اهدا لوح، تقدیر نمودند.
۸ مهر ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و ریاست سازمان هواپیمایی کشوری میزبان آقای دکتر کولیوند، ریاست سازمان اورژانس کشور و هیات همراه در سازمان هواپیمایی کشوری بودند. در این دیدار درخصوص زمینه های مشترک جهت همکاری های متقابل و استفاده حداکثری از طرفیتهای موجود و...
۷ مهر ۱۳۹۹
بسمه تعالی هفتم مهر ماه، یادآور حماسه آفرینی  و از خود گذشتگی غیور مردان  آتشنشان وطن اسلامی است که در عرصه دفاع مقدس جان فشانی نمودند. دلاور مردانی که با گذشت از جان خود از آب و خاکشان دفاع کردند و نامشان در تاریخ افتخارات ایران اسلامی به ثبت رسید. امروز نیز اتشنشانان بی ادعای...
۴ مهر ۱۳۹۹
رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: صنعت حمل و نقل هوايي، آبرو و برند کشور است.
۱ مهر ۱۳۹۹
عصر امروز جلسه بررسی آخرین وضعیت صنعت هوانوردی کشور با حضور رئیس، اعضای کمیسیون عمران و مقامات صنعت هوانوردی کشور در سازمان هواپیمایی کشوری تشکیل شده است. به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، در این نشست که با حضور کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و ریاست سازمان هواپیمایی کشوری، دکتر رضایی...
۱ مهر ۱۳۹۹
آزمون های پایه و تایپ خلبانی و فنی سازمان هواپیمایی کشوری  که مدتی به دلیل شیوع ویروس کرونا  برگزار نشده بود مجددا از تاریخ ۷ مهر ماه برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری آزمونهای پایه و تایپ خلبانی و فنی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی اعم از ضد عفونی نمودن...
۱ مهر ۱۳۹۹
طي حکمي از سوي کاپيتان زنگنه، معاون وزير و رياست سازمان هواپيمايي کشوري، آقاي مهندس محمود طبق چي به سمت مشاور رييس سازمان در امور طراحي و ساخت وسايل پرنده و نماينده مقيم سازمان در شرکت پشتيباني و نوسازي بالگردهاي ايران (پنها) منصوب شد.
۳۱ شهريور ۱۳۹۹
گزارش تصویری از بازدید صبح امروز کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و ریاست سازمان هواپیمایی کشوری از نمایشگاه هفته دفاع مقدس در محل سازمان هواپیمایی کشوری
۳۱ شهريور ۱۳۹۹
پيام تبريک کاپيتان زنگنه، معاون وزير و رياست سازمان هواپيمايي کشوري به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس
۳۰ شهريور ۱۳۹۹
با تغییر ساعت رسمی کشور، تمامی پروازها طبق برنامه و زمان درج شده در بلیت‌ها انجام می‌شود. به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، باتوجه به اینکه مقرر است ساعت رسمی کشور از ساعت ٢٤ امشب (٣٠ شهریور) یک ساعت به عقب کشیده شود، مسافران پروازهای داخلی و بین المللی ضمن تنظیم ساعت خود با ساعت...
۲۹ شهريور ۱۳۹۹
 طی حکمی از سوی کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و ریاست سازمان هواپیمایی کشوری، آقای وحید ازوجی به سمت مشاور رئیس سازمان در منابع انسانی و توسعه مدیریت سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد. آقای ازوجی پیش از این معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی کشوری بود.
۲۹ شهريور ۱۳۹۹
 طی حکمی از سوی کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و ریاست سازمان هواپیمایی کشوری، آقای ابوالقاسم جلالی به سمت معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد. آقای جلالی پیش از این، معاون بازرگانی و عملیات شعب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" بود.  کاپیتان زنگنه همچنین از...
۲۹ شهريور ۱۳۹۹
  طی حکمی از سوی کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و ریاست سازمان هواپیمایی کشوری، آقای مرتضی دهقان به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد. آقای دهقان پیش از این، معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری بود.  کاپیتان زنگنه همچنین از خدمات آقای وحید...
۲۹ شهريور ۱۳۹۹
وزارت راه و شهرسازی به‌مناسبت هفته دفاع مقدس با همکاری موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از تاریخ ۳۱ شهریورماه تا ۷ مهرماه در محل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، نمایشگاه عملکرد این وزارتخانه را در دوران ۸ سال دفاع مقدس برگزار می کند.  روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: در این...
۲۵ شهريور ۱۳۹۹
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از عملیاتی شدن کوتاه مدت فرودگاه چابهار از تاریخ ۲۶ شهریور ماه خبرداد. کاپیتان تورج دهقانی زنگنه که صبح امروز به منظور پیگیری و رفع مشکلات فرودگاه چابهار به این شهر سفرکرده بود در گفت و گوی تلفنی با شبکه خبر  گفت: امروز به همراه هیاتی از وزارتخانه های راه و...
۲۵ شهريور ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، صبح امروز کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری که به منظور پیگیری و رفع مشکلات فرودگاه چابهار وارد این فرودگاه شده بود از ترمینال مسافربری، دستگاه های کمک ناوبری، برج مراقبت پرواز و مرکز مدیریت سوخت فرودگاه بازدید کرد.
۲۵ شهريور ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری صبح امروز کاپیتان زنگنه، معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری جهت پیگیری و رفع مشکلات فرودگاه چابهار وارد این فرودگاه شد.
۱۹ شهريور ۱۳۹۹
به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، صبح امروز کاپیتان زنگنه معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به همراه اصحاب رسانه از رمپ، تجهیزات کمکی، کابین هواپیماو ترمینال یک فرودگاه مهرآباد بازدید کرد.

فرم ها و چک لیست ها فرم ها و چک لیست ها

ردیف کد / عنوان حوزه دانلود
1
CAO IRI FORM 80b CAO IRI FORM 80b
صلاحيت پروازي دانلود
2
FR-4000-06 فرم ايجاد،تغيير و يا حذف دستورالعمل/روش اجرايي داخلي
سيستم مديريت کيفيت دانلود
3
FR-AIR-COR Classification of Repairs to a TC as per point 21.A.435 (minor/major )
صلاحيت پروازي دانلود
4
ّFR-AIR-MCM فرم دسته بندي تغييرات
صلاحيت پروازي دانلود
5
FR-1014-05 Special Condition (SC) Form
فرودگاه‌ها و تجهيزات زميني دانلود
6
FR-1014-02 Part Operations Requirements Aerodromes Part Organisation Requirements Aerodrome Operators
فرودگاه‌ها و تجهيزات زميني دانلود
7
FR-1014-04 Equivalent Level of Safety (ELOS) Form
فرودگاه‌ها و تجهيزات زميني دانلود
8
FR-1014-03 Deviation Acceptance and Action Document
فرودگاه‌ها و تجهيزات زميني دانلود
9
CAO.IRI Form-ADR-04D Declaration of Compliance of Aerodrome Operator
فرودگاه‌ها و تجهيزات زميني دانلود
10
CAO.IRI Form-ADR-03C Application form – Change with prior approval
فرودگاه‌ها و تجهيزات زميني دانلود
11
FR-1014-01 CERTIFICATION BASIS
فرودگاه‌ها و تجهيزات زميني دانلود
12
CAO.IRI Form-ADR-02B Application form – Certification base
فرودگاه‌ها و تجهيزات زميني دانلود
13
CAO.IR.Form-ADR-01A Application for a certificate
فرودگاه‌ها و تجهيزات زميني دانلود
14
CAD 8614 چک ليست بازرسي/مميزي هلي پورت
فرودگاه‌ها و تجهيزات زميني دانلود
15
FR 1900-04 چک ليست فرودگاهي
سيستم مديريت کيفيت دانلود
16
FR-1900-02 فرم اظهارنامه عمومي هواپيما
سيستم مديريت کيفيت دانلود
17
FR-1900-03 تعيين کننده موقعيت افراد
سيستم مديريت کيفيت دانلود
18
FR-1900-01 گواهينامه ضدعفوني بهداشتي هواپيما
سيستم مديريت کيفيت دانلود
19
FR-6319-01 فرم گزارش دهي آفلاين رويدادهاي ايمني
مديريت ايمني دانلود
20
FR-PART-FCL-15 فرم تست مهارت خلبانان هليکوپتر
گواهينامه‌هاي شخصي دانلود

بخشنامه ها بخشنامه ها

ردیف نام اختصاري/ شماره بخشنامه حوزه نمایش جزئیات
1
CIR-1017 حمل مجاز محلول ضد عفوني کننده الکلي، همراه مسافر يا کادر پروازي
امنيت مشاهده جزئیات
2
CIR -1200 تمديد اعتبار گواهينامه‌ ها، تاييديه‌ ها و مجوزهاي صادره ازطرف سازمان
ايمني مشاهده جزئیات
3
CIR-1900 بخشنامه رعايت فاصله اجتماعي در پروازهاي داخلي
ايمني مشاهده جزئیات
4
110/AIG/447 ضرورت استخراج اطلاعات از فرمهاي جاري ارائه دهندگان خدمات هوايي توسط بخش مديريت ايمني
سوانح مشاهده جزئیات
5
110/FSD/443 ضرورت استقرار سيستم مديريت ايمني
ايمني مشاهده جزئیات
6
110/FSD/440 برگزاري دوره‌هاي آموزش ايمني
ايمني مشاهده جزئیات
7
110/FSD/431 تهيه مستندات اجرايي براساس مفاد بخشنامه‌هاي صادره از سوي سازمان هواپيمائي کشوري
ايمني مشاهده جزئیات
8
110/FSD/426 رجوع شودبه متن بخشنامه
ايمني مشاهده جزئیات
9
110/PEL/393 برگزاري دوره فشرده تايپ عملياتي
ايمني مشاهده جزئیات
10
110/PEL/391 نظارت کليه شرکتهاي هواپيمايي وموسسات اموزشي ومدارس خلباني در بکار گيري پرسنل عملياتي وفني
ايمني مشاهده جزئیات
11
110/AIG/389 يکنواخت نمودن ساختارنظام نامه سيستم مديريت ايمني
سوانح مشاهده جزئیات
12
110/PEL/388 خلبان بالاي 60 سال
ايمني مشاهده جزئیات
13
110/PEL/385 خلبانان که داراي گواهينامه سلامت پزشکي معتبر نمي‌باشند
ايمني مشاهده جزئیات
14
110/PEL/384 نحوه انتخاب معلم خلبان و معلم خلبان منتخب
ايمني مشاهده جزئیات

قوانین و دستورالعمل ها قوانین و دستورالعمل ها

ردیف عنوان و کد اختصاری طبقه بندی حوزه ویرایش نگارش نمایش جزئیات
1
CAD 4314 شيوه نامه مميزي هلي پورتها
مقررات پيشنهادي فرودگاه‌ها و تجهيزات زميني ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
2
Regulation on Civil Aviation Air Crew (Air Crew) مقررات گواهينامه‌هاي عملياتي
مقررات مصوب سازمان گواهينامه‌هاي شخصي ۱ ۵ مشاهده جزئیات...
3
CAD 1019 الزامات سيستم مديريت ايمني
مقررات مصوب سازمان مديريت ايمني ۲ ۰ مشاهده جزئیات...
4
CAD 1819 ابزار ارزيابي طرح جامع ايمني هوانوردي کشور
مقررات مصوب سازمان مديريت ايمني ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
5
Regulation on Air operations مقررات عمليات پرواز
مقررات مصوب سازمان عمليات پرواز ۴ ۱ مشاهده جزئیات...
6
CAD 1900 شيوه نامه اقدامات پيشگيرانه بيماري کرونا ويروس
مقررات مصوب سازمان سيستم مديريت کيفيت ۲ ۲ مشاهده جزئیات...
7
CAD 1317 تعريف اصطلاحات امنيت هوانوردي
مقررات پيشنهادي امنيت هوانوردي ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
8
CAD 1117 ارزيابي ريسک امنيتي
مقررات پيشنهادي امنيت هوانوردي ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
9
Executive summary of strategic plan for air transportation industry گزارش خلاصه مديريتي برنامه راهبردي صنعت حمل و نقل هوايي کشور
مقررات پيشنهادي خط مشي ،اهداف،برنامه ها و نظامنامه ها ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
10
CAD 1911 اقدامات پيشگيرانه بيماري کرونا ويروس در واحدهاي مديريت ترافيک هوايي
مقررات مصوب سازمان ناوبري هوايي ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
11
CAO.IRI Part ADR مقررات فرودگاهي
مقررات مصوب سازمان فرودگاه‌ها و تجهيزات زميني ۲ ۰ مشاهده جزئیات...
12
CAO.IRI Part 21 تائيد وسايل پرنده، محصولات، قطعات و تجهيزات مربوطه و تشکيلات طراحي و ساخت آنها
مقررات پيشنهادي صلاحيت پروازي ۲ ۱ مشاهده جزئیات...
13
CAD 1106 شيوه نامه پايش بازرسيهاي رمپ
مقررات مصوب سازمان عمليات پرواز ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
14
CAO IRI ATM/ANS مقررات سرويس ناوبري هوايي
مقررات مصوب سازمان ناوبري هوايي ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
15
CAD 4400 اعطاي تاييديه معافيت
مقررات مصوب سازمان سيستم مديريت کيفيت ۱ ۱ مشاهده جزئیات...
16
CAD 1940 حقوق مسافر در پروازهاي بين المللي
مقررات مصوب سازمان بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
17
CAD 3040 شيوه نامه نحوه فعاليت ارائه دهندگان خدمات هوانوردي و پروازي
مقررات مصوب سازمان بازرگاني و اقتصاد صنعت هوانوردي ۲ ۰ مشاهده جزئیات...
18
I.R.IRAN SSP طرح جامع ايمني هوانوردي جمهوري اسلامي ايران
خط مشي، اهداف، برنامه‌ها و نظامنامه‌ها برنامه‌ها ۲ ۰ مشاهده جزئیات...
19
CAD 9002 مقررات وسايل پرنده هدايت پذير از راه دور(پهپادها)
مقررات مصوب سازمان پهپادها-مقررات مصوب سازمان ۱ ۰ مشاهده جزئیات...
20
NATFP برنامه ملي تسهيلات حمل و نقل هوايي
مقررات پيشنهادي خط مشي ،اهداف،برنامه ها و نظامنامه ها ۱ ۰ مشاهده جزئیات...

جستجو جستجو

خدمات خدمات

ردیف عنوان خدمت گروه اصلی خدمت واحد سازمانی نمایش جزئیات
1
مميزي و صدور مجوز بهره‌برداري آتش نشاني فرودگاهي براي دريافت/ تمدید مجوز بهره‌برداري حسب درخواست فرودگاه براي مميزي آتش نشاني
صدور و تمديد مجوزهاي امور فرودگاهي دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي مشاهده جزئیات...
2
مميزي شرکت خدمات پشتیبانی زمینی فرودگاهی(هندلينگ) براي دريافت/ تمدید مجوز بهره‌برداري (برای ديگر فرودگاه‌هاي كشور)
صدور و تمديد مجوزهاي امور فرودگاهي دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي مشاهده جزئیات...
3
مميزي و صدور مجوز بهره‌برداري شرکت خدمات پشتیبانی زمینی فرودگاهی(هندلينگ) براي دريافت/ تمدید مجوز بهره‌برداري (برای فرودگاه‌های مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، عسلويه)
صدور و تمديد مجوزهاي امور فرودگاهي دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي مشاهده جزئیات...
4
مميزي و صدور مجوز بهره‌برداري شرکت خدمات پشتیبانی زمینی فرودگاهی(هندلينگ) برای دريافت/ تمدید مجوز بهره‌برداري (براي فرودگاه امام و مهرآباد)
صدور و تمديد مجوزهاي امور فرودگاهي دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي مشاهده جزئیات...
5
تأييد معاون و مديران عمليات پرواز شركت‌هاي هواپيمايي و فرودگاه‌ها
صدور و تمديد مجوزهاي عملياتي شرکت هاي و فرودگاه ها دفتر عمليات پرواز مشاهده جزئیات...
6
بررسي و اعلام نظر درخصوص اصلاحات و تغیيرات مربوط به کتب و مراجع رديف قبل يا هر برگ Revision
صدور و تمديد مجوزهاي عملياتي شرکت هاي و فرودگاه ها دفتر عمليات پرواز مشاهده جزئیات...
7
تأييد دستورالعمل‌ها و کلیه کتب مربوطه به عملیات شرکت از قبيل Revision بالاي 50% بر OM يا MEL/CDL, OM(A, B, C, D), DSPM, CCM, ERP, GHM, FCOM, SOP,… حسب مورد، كه براي اولين بار، بدون نياز به فرآيندهاي پيچيده در بررسي نقشه‌ها، نمودارها و ... ارائه شده است.
صدور و تمديد مجوزهاي عملياتي شرکت هاي و فرودگاه ها دفتر عمليات پرواز مشاهده جزئیات...
8
بررسي و اعلام نظر درخصوص توانمندي‌هاي عملياتي(Performance) هلیکوپتر باری و مسافری و خدمات پیشنهادی
صدور و تمديد مجوزهاي عملياتي شرکت هاي و فرودگاه ها دفتر عمليات پرواز مشاهده جزئیات...
9
هر گونه تغییر در افزایش و کاهش محدوده عملیات و فعالیت شرکت هواپیمایی و هلیکوپتری
صدور و تمديد مجوزهاي عملياتي شرکت هاي و فرودگاه ها دفتر عمليات پرواز مشاهده جزئیات...
10
صدور AWOC,AOC شرکت هلیکوپتری
صدور و تمديد مجوزهاي عملياتي شرکت هاي و فرودگاه ها دفتر عمليات پرواز مشاهده جزئیات...
11
صدور AOC شرکت هواپیمایی
صدور و تمديد مجوزهاي عملياتي شرکت هاي و فرودگاه ها دفتر عمليات پرواز مشاهده جزئیات...
12
صدور AWOC شرکت هواپیمایی مراکز آموزشی خلبانی
صدور و تمديد مجوزهاي عملياتي شرکت هاي و فرودگاه ها دفتر عمليات پرواز مشاهده جزئیات...
13
صدور AWOC شرکت هواپیمایی خدمات عمومی آموزشی، شخصی، سمپاش، نقشه‌بردار، باربری و...
صدور و تمديد مجوزهاي عملياتي شرکت هاي و فرودگاه ها دفتر عمليات پرواز مشاهده جزئیات...
14
بررسي و اعلام نظر درخصوص توانمندي‌هاي عملياتي(Performance) هواپيماهاي پيشنهادي مؤسسات و شركتهاي هواپيمائي شامل انجام بررسي‌هاي موضوعي، Manual و Route Analysis
صدور و تمديد مجوزهاي عملياتي شرکت هاي و فرودگاه ها دفتر عمليات پرواز مشاهده جزئیات...
15
صدور مجوز فعاليت پروازي براي افزايش يا كاهش هواپيما با ثبت خارجي از AOC شركت
صدور و تمديد مجوزهاي عملياتي شرکت هاي و فرودگاه ها دفتر عمليات پرواز مشاهده جزئیات...
16
تعیین وضعيت عملياتي دستگاه‌هاي كمك ناوبري فرودگاه‌هاي كشور
صدور و تمديد مجوزهاي عملياتي شرکت هاي و فرودگاه ها دفتر عمليات پرواز مشاهده جزئیات...
17
انجام آزمايشات پروازي از دستگاههاي كمك ناوبري و راداري به ازاي هر ساعت پرواز از زمان روشن شدن هواپيما از مبدأ مأموريت تا زمان خاموش کردن موتور
صدور و تمديد مجوزهاي عملياتي شرکت هاي و فرودگاه ها دفتر عمليات پرواز مشاهده جزئیات...
18
ارتقاء صلاحيت پروازي(Rating)
صدور و تمديد گواهينامه هاي هوانوردي دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي مشاهده جزئیات...
19
صدور گواهينامه فني آزمون‌هاي پايه Modular پايه B2- كليه مراحل
صدور و تمديد گواهينامه هاي هوانوردي دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي مشاهده جزئیات...
20
صدور گواهينامه فني آزمون‌هاي پايه Modular پايه B1.1- كليه مراحل
صدور و تمديد گواهينامه هاي هوانوردي دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي مشاهده جزئیات...