صدور و تمديد مجوزهاي امور فرودگاهي
  عنوان خدمت: مميزي و صدور مجوز بهره‌برداري شرکت خدمات پشتیبانی زمینی فرودگاهی(هندلينگ) براي دريافت/ تمدید مجوز بهره‌برداري (برای فرودگاه‌های بندرعباس، زاهدان، اهواز، بوشهر، آبادان،يزد، اروميه، ساري، گرگان، رشت، كرمانشاه) اطلاعات بیشتر  
1 دفتر: دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
مميزي و صدور مجوز بهره‌برداري شرکت خدمات پشتیبانی زمینی فرودگاهی(هندلينگ) براي دريافت/ تمدید مجوز بهره‌برداري (برای فرودگاه‌های بندرعباس، زاهدان، اهواز، بوشهر، آبادان،يزد، اروميه، ساري، گرگان، رشت، كرمانشاه) 50,000,000
  عنوان خدمت: صدور موافقت اصولي تأسيس شركت فرودگاهي حسب مورد اطلاعات بیشتر  
2 دفتر: دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
فرودگاه بين‌المللي 90,000,000
تمدید فرودگاه بين‌المللي 45,000,000
فرودگاه مرز هوايي 75,000,000
تمدید فرودگاه مرز هوايي 37,500,000
فرودگاه داخلي 60,000,000
تمدید فرودگاه داخلی 30,000,000
فرودگاه فوق سبک آموزشی / تفریحی 25,000,000
تمدید فرودگاه فوق سبك آموزشي/ تفريحي 12,500,000
  عنوان خدمت: تاييد طراحي آن حسب مورد اطلاعات بیشتر  
3 دفتر: دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
فرودگاه بين‌المللي 75,000,000
تمدید فرودگاه بين‌المللي 37,500,000
فرودگاه مرز هوايي 60,000,000
تمدید فرودگاه مرز هوايي 30,000,000
فرودگاه داخلي 50,000,000
تمدید فرودگاه داخلي 25,000,000
فرودگاه فوق سبك آموزشي 25,000,000
تمدید فرودگاه فوق سبك آموزشي 12,500,000
فرودگاه فوق سبك تفریحی عمومی 40,000,000
تمدید فرودگاه فوق سبك تفریحی عمومی 20,000,000
فرودگاه فوق سبك تفریحی غیرعمومی 40,000,000
تمدید فرودگاه فوق سبك تفریحی غیرعمومی 20,000,000
  عنوان خدمت: صدور موافقت اصولي احداث فرودگاه اطلاعات بیشتر  
4 دفتر: دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
فرودگاه بين‌المللي 75,000,000
تمدید فرودگاه بين‌المللي 37,500,000
فرودگاه مرز هوايي 60,000,000
تمدید فرودگاه مرز هوايي 30,000,000
فرودگاه داخلي 50,000,000
تمدید فرودگاه داخلي 25,000,000
فرودگاه فوق سبك آموزشي 25,000,000
تمدید فرودگاه فوق سبك آموزشي 12,500,000
فرودگاه فوق سبك تفریحی عمومی 40,000,000
تمدید فرودگاه فوق سبك تفریحی عمومی 20,000,000
فرودگاه فوق سبك تفریحی غیرعمومی 40,000,000
تمدید فرودگاه فوق سبك تفریحی غیرعمومی 20,000,000
  عنوان خدمت: مميزي فرودگاه و صدور مجوز بهره‌برداري و يا دريافت/ تمدید گواهينامه فرودگاهي حسب مورد اطلاعات بیشتر  
5 دفتر: دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
فرودگاه بين‌المللي 150,000,000
فرودگاه مرز هوايي 120,000,000
فرودگاه داخلي 100,000,000
فرودگاه فوق سبك آموزشي 50,000,000
فرودگاه فوق سبك تفریحی عمومی 80,000,000
فرودگاه فوق سبك تفریحی غیرعمومی 80,000,000
  عنوان خدمت: صدور موافقت اصولي تأسيس شركت هلي‌پورت حسب مورد اطلاعات بیشتر  
6 دفتر: دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
هلی‌پورت بين‌المللي 120,000,000
تمدید هلی‌پورت بين‌المللي 60,000,000
هلی‌پورت IFR وVFR 100,000,000
تمدید هلی‌پورت IFR وVFR 50,000,000
  عنوان خدمت: صدور موافقت اصولي احداث هلي‌پورت و تاييد طراحي آن حسب مورد اطلاعات بیشتر  
7 دفتر: دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
هلی‌پورت بين‌المللي 100,000,000
تمدید هلی‌پورت بين‌المللي 50,000,000
هلی‌پورت IFR 70,000,000
تمدید هلی‌پورت IFR 35,000,000
هلي پورت VFR 30,000,000
تمدید هلي پورت VFR 15,000,000
  عنوان خدمت: مميزي ساليانه هلي‌پورت و يا صدور مجوز بهره‌برداري و يا دريافت/ تمدید گواهينامه هلي‌پورت حسب مورد اطلاعات بیشتر  
8 دفتر: دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
هلی‌پورت بين‌المللي 100,000,000
هلی‌پورت IFR 70,000,000
هلي پورت VFR 60,000,000
  عنوان خدمت: مميزي و صدور مجوز بهره‌برداری شركت مخابرات هوانوردي اطلاعات بیشتر  
9 دفتر: دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور 30,000,000
تمدید 15,000,000
  عنوان خدمت: مميزي و صدور مجوز بهره‌برداری شركت ناوبري هوايي(مراقبت پرواز و مخابرات هوانوردي) اطلاعات بیشتر  
10 دفتر: دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
صدور 30,000,000
تمدید 15,000,000
  عنوان خدمت: استفاده از بخشی از قلمرو هوایی برای فرودگاه‌های ویژه طبق تعريف آيين‌نامه احداث، توسعه، بهره‌برداري و مديريت فرودگاه‌هاي غير نظامي هر ساله به ازاء هر 10 ميليون متر مکعب اطلاعات بیشتر  
11 دفتر: دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
استفاده از بخشی از قلمرو هوایی برای فرودگاه‌های ویژه طبق تعريف آيين‌نامه احداث، توسعه، بهره‌برداري و مديريت فرودگاه‌هاي غير نظامي هر ساله به ازاء هر 10 ميليون متر مکعب 60,000
  عنوان خدمت: بررسی طرحهای ذیل جهت صدور/ تأييد دستورالعمل هاي پروازي (براي هر دستورالعمل): اطلاعات بیشتر  
12 دفتر: دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
مسیر خروجی 40,000,000
    مسیر ورودی 40,000,000
   طرح تقرب وی او آر / ان دی بی 80,000,000
  طرح تقرب آی ال اس 100,000,000
طرح تقرب پی بی ان 200,000,000
  عنوان خدمت: اختصاص پلاك وسائط نقليه و صدور مجوز تردد به بخش هوايي(ایرساید) اطلاعات بیشتر  
13 دفتر: دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
سواري خود کششی زیر 3500 کیلوگرم 200,000
سایر خودروها و تجهیزات پشتیبانی هواپیما 4,000,000
  عنوان خدمت: بررسي و اعلام نظر در خصوص موانع پروازي(براي هر مانع) اطلاعات بیشتر  
14 دفتر: دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
بررسي و اعلام نظر در خصوص موانع پروازي(براي هر مانع) 10,000,000
  عنوان خدمت: صدور مجوز ايجاد یا توسعه باند و عوامل ميدان پروازي حسب مورد اطلاعات بیشتر  
15 دفتر: دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
باند با عرض 45 متر و بالاتر، هر متر 100,000
باند با عرض بین 45 متر و 30 متر، هر متر 80,000
باند با عرض کمتر از 30 متر، هر متر 60,000
مسیر خزش با عرض 23 متر و بالاتر، هر متر 60,000
مسیر خزش با عرض کمتر از 23 متر، هر متر 40,000
توقفگاه وسايل پرنده به تعداد استندها، هر استند(محل توقف) 10,000,000
ترمینال مسافربری تا 25000 مسافر 20,000,000
ترمینال مسافربری از 25000 تا 75000 مسافر 30,000,000
ترمینال مسافربری از 75000 تا 200000 مسافر 40,000,000
ترمینال مسافربری از 200000 تا 500000 مسافر 50,000,000
ترمینال مسافربری از 500000 تا يك ميليون مسافر 80,000,000
ترمینال مسافربری از يك ميليون تا سه ميليون مسافر 150,000,000
ترمینال مسافربری از سه ميليون تا شش ميليون مسافر 250,000,000
ترمینال مسافربری از شش ميليون تا ده ميليون مسافر 350,000,000
ترمینال مسافربری از ده ميليون تا بيست ميليون مسافر 450,000,000
ترمینال مسافربری بالاتر از بيست ميليون مسافر 600,000,000
ساختمان‌هاي عملياتي دارای سرویس برج 100,000,000
ساختمان‌هاي عملياتي دارای سرویس تقرب 250,000,000
آشيانه هر متر مربع 50,000
  عنوان خدمت: مميزي و صدور مجوز بهره‌برداري شرکت خدمات پشتیبانی زمینی فرودگاهی(هندلينگ) برای دريافت/ تمدید مجوز بهره‌برداري (براي فرودگاه امام و مهرآباد) اطلاعات بیشتر  
16 دفتر: دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
مميزي و صدور مجوز بهره‌برداري شرکت خدمات پشتیبانی زمینی فرودگاهی(هندلينگ) برای دريافت/ تمدید مجوز بهره‌برداري (براي فرودگاه امام و مهرآباد) 80,000,000
  عنوان خدمت: مميزي و صدور مجوز بهره‌برداري شرکت خدمات پشتیبانی زمینی فرودگاهی(هندلينگ) براي دريافت/ تمدید مجوز بهره‌برداري (برای فرودگاه‌های مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، عسلويه) اطلاعات بیشتر  
17 دفتر: دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
مميزي و صدور مجوز بهره‌برداري شرکت خدمات پشتیبانی زمینی فرودگاهی(هندلينگ) براي دريافت/ تمدید مجوز بهره‌برداري (برای فرودگاه‌های مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، عسلويه) 70,000,000
  عنوان خدمت: مميزي شرکت خدمات پشتیبانی زمینی فرودگاهی(هندلينگ) براي دريافت/ تمدید مجوز بهره‌برداري (برای ديگر فرودگاه‌هاي كشور) اطلاعات بیشتر  
18 دفتر: دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
مميزي شرکت خدمات پشتیبانی زمینی فرودگاهی(هندلينگ) براي دريافت/ تمدید مجوز بهره‌برداري (برای ديگر فرودگاه‌هاي كشور) 30,000,000
  عنوان خدمت: مميزي و صدور مجوز بهره‌برداري آتش نشاني فرودگاهي براي دريافت/ تمدید مجوز بهره‌برداري حسب درخواست فرودگاه براي مميزي آتش نشاني اطلاعات بیشتر  
19 دفتر: دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
بهای خدمات
عنوان هزینه
ريال دلار
فرودگاه بين‌المللي و مرز هوايي 40,000,000
ديگر فرودگاه‌ها 20,000,000