گزارش تصویری گزارش تصویری

بازگشت
مراسم گلباران و اداي احترام به جان باختگان سانحه جت فالکن در آبهاي جزيره کيش برگزار شد
۱۳۹۴/۱۲/۱۳

مراسم گلباران و اداي احترام به جان باختگان سانحه جت فالکن در آبهاي جزيره کيش برگزار شد
مراسم گلباران و اداي احترام به جان باختگان سانحه جت فالکن در آبهاي جزيره کيش برگزار شد
مراسم گلباران و اداي احترام به جان باختگان سانحه جت فالکن در آبهاي جزيره کيش برگزار شد
مراسم گلباران و اداي احترام به جان باختگان سانحه جت فالکن در آبهاي جزيره کيش برگزار شد
تعداد بازدید:۳۴۴۵