گزارش تصویری گزارش تصویری

بازگشت
اولين نشست هم انديشي راه کارهاي توسعه صنعت حمل ونقل هوايي برگزار شد
۱۳۹۴/۰۴/۰۷

اولين نشست هم انديشي راه کارهاي توسعه صنعت حمل ونقل هوايي برگزار شد
اولين نشست هم انديشي راه کارهاي توسعه صنعت حمل ونقل هوايي برگزار شد
تعداد بازدید:۱۶۷۹