گزارش تصویری گزارش تصویری

بازگشت
ديدار دبير كل سابق ايكائو با رئيس سازمان هواپيمايي كشوري
۱۳۹۵/۰۲/۰۱

ديدار دبير كل سابق ايكائو با رئيس سازمان هواپيمايي كشوري
ديدار دبير كل سابق ايكائو با رئيس سازمان هواپيمايي كشوري
ديدار دبير كل سابق ايكائو با رئيس سازمان هواپيمايي كشوري
ديدار دبير كل سابق ايكائو با رئيس سازمان هواپيمايي كشوري
تعداد بازدید:۲۲۱۱