بازگشت

آشنایی و ارتباط با مدیران سازمان

آرش خدايي
مديرکل حوزه رياست و روابط عمومي
سوابق تحصيلي
 • كارداني الكترونيك هواپيمايي- 1376- دانشكده صنعت هوانوردي
 • كارشناسي الكترونيك هواپيمايي-1384- دانشكده صنعت هوانوردي
 • كارشناسي ارشد مهندسي برق/مخابرات- 1390- دانشگاه صنعتي اميركبير
 • دانشجوي دكتري مهندسي برق/ مخابرات- از سال 1392- دانشگاه صنعتي اميركبير
سوابق کاري
 • كارشناس سيستمهاي كمك ناوبري راديويي- 1376 تا 1389- شركت فرودگاههاي كشور
 • كارشناس مسئول نظارت بر تجهيزات فرودگاهي- 1389 تا 1391- سازمان هواپيمايي كشوري
 • معاون مديركل دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي- 1391 تا 1393 – سازمان هواپيمايي كشوري
 • مدير كل دفتر مطالعات و تضمين كيفيت- 1393 تا كنون- سازمان هواپيمايي كشوري
دوره هاي آموزشي تخصصي
 • دوره‌هاي تخصصي سيستمهاي راديو ناوبري در كارخانه‌هاي سازنده اروپايي
 • دوره تدوين محتواي آموزشي استاندارد ايكائو- تهران- مورد تائيد ايكائو
 • دوره آموزشي مديران ناظر بر ايمني- آكادمي هوانوردي سنگاپور- مورد تائيد ايكائو
 • طراحي فضاي پروازي بر مبناي PBN- دمشق- مورد تائيد ايكائو
 • سيستم مديريت ايمني – تهران- مورد تائيد ايكائو
 • كارگاه استقرار سيستم مديريت ايمني- دفتر منطقه اي ايكائو در قاهره
 • كارگاه آموزشي مميزي ايمني ايكائو- دفتر منطقه اي ايكائو در قاهره
 • دوره آموزشي ناوبري هوايي نوين- آكادمي هوانوردي سنگاپور- مورد تائيد ايكائو
ساير موارد
 • عضو كارگروه حقوق و ديپلماسي فضا- شورايعالي فضايي كشور از سال 1392 تا كنون
 • عضو كارگروه ارتباطات و خدمات ماهواره‌اي- شورايعالي فضايي كشور- از سال 1394 تا كنون
 • عضو كميته تدوين مقررات هواپيمايي كشوري- از سال 1389 تا 1392
 • تدريس دروس تخصصي مخابرات هوانوردي- ايمني و عوامل انساني در مراكز آموزش عالي
 • تدريس دوره آموزشي بازرسي ايمني مخابرات هوانوردي در مركز آموزش هوانوردي حيدرآباد پاكستان