بازگشت

آشنایی و ارتباط با مدیران سازمان

حسن رضايي فر
مدير کل دفتر بررسي سوانح و حوادث
سوابق کاري
  • رئيس اداره ايمني و سوانح فرودگاهي
  • رئيس اداره عمليات بررسي سوانح و سرپرست کميته همجوايهاي مراقبت پرواز
  • عضو کميته ايمني حمل ونقل وزارت راه و شهرسازي
  • عضو کميته سوانح هوايي کشورهاي خاورميانه
  • عضو پنل بررسي سوانح ايکائو