بازگشت

ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


دفتر رياست و روابط عمومي
Public Relations & Administration Bureau
شرح وظایف
 • تنظيم و تسهيل امور دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب به رياست سازمان و سايرين.
 • تهيه و تنظيم برنامه ملاقات مقامات داخلي و خارجي و همچنين کارکنان سازمان با رییس سازمان.
 • برگزاري مصاحبه رياست سازمان با خبرنگاران، مطبوعات و صدا و سيما.
 • جمع آوري اخبار و مقالات مربوط به هواپيمايي از جرايد جهت مقامات سازمان.
 • برنامه ريزي و تهيه و اجراي طرح هاي تبليغاتي سازمان با استفاده از کليه رسانه هاي گروهي کشور به منظور ارائه فعاليت هاي سازمان و آگاهي افکار عمومي.
 • بررسي و تحليل محتواي رسانه هاي جمعي صدا و سيما، خبرگزاري ها و پايگاه هاي اطلاع رساني و ارائه گزارش مستمر برخورد هاي رسانه اي به مسئولان از طريق تهيه بولتن هاي خبري و اطلاع رساني.
 • برقراري ارتباط اثربخش و تعامل با رسانه هاي جمعي از طريق برگزاري گفت و گو هاي اختصاصي و نشست هاي عمومي خبري و ارسال توليدات رسانه اي در جهت اطلاع رساني صحيح، به هنگام و شفاف از فعاليت هاي سازمان و پاسخگويي به خواسته هاي معقول رسانه اي جمعي.
 • تشکيل آرشيو اطلاعات و انتشارات سازمان.
 • شناساندن ارزش هاي فکري و معنوي انقلاب اسلامي و حفظ دستاوردهاي آن به منظور تهذيب اخلاق انساني و اسلامي کارکنان.
 • ترتيب بازديد ميهمانان خارجي از سازمان جهت آشنايي آنها با سازمان و اهداف آن.
 • تهيه و تنظيم گزارش کار و سمينارها، کنفرانس ها، سخنراني ها در سازمان.
 • تهيه دستورالعمل ها و آيين نامه هاي اجرايي روابط عمومي متناسب با راهبرد ها و سياست هاي کلان شوراي اطلاع رساني دولت.
 • انتقال نقطه نظرات رياست سازمان به مراتب مديريتي در داخل و خارج سازمان.
 • ايجاد هماهنگي در کليه تصميم گيري هاي سازماني جهت جلوگيري از اتلاف منابع و پيشگيري از تکرار و تضاد تصميمات.
 • پيگيري دستور ها و ارجاعيه هاي رياست سازمان در داخل و خارج سازمان و انعکاس باز خورد اقدامات مرتبط به ايشان.
 • تنظيم مکاتبات برون سازماني رياست سازمان.
 • تنظيم پيام ها و سخنراني هاي رياست سازمان و پاسخگويي به پيام ها ی دريافتي.
 • تهيه و تدوين بولتن هاي خبري و گزارش حضور سازمان در عرصه رسانه هاي مکتوب،ديداري و شنيداري.
 • همکاري در برگزاري اجلاس ها و نشست هاي عمومي علمي و تخصصي مرتبط با حوزه فعاليت هاي صنعت هوانوردي کشور.
 • پاسخگوئي به سؤالات و انتقادات پيرامون فعاليتهاي سازمان از طرق مختلف و جمع آوري و تنظيم آنها جهت رياست سازمان.
 • ايجاد کانال ارتباط مردمي با سازمان و اخذ نظرات ايشان در جهت اصلاح و بهبود امور.
 • انجام ساير امورمحوله از طرف مراجع ذيربط در چهارچوب برنامه هاي حوزه رياست دستگاه. 
اطلاعات مسئولين
اطلاعاتي ثبت نشده است.