بازگشت

ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


حراست
Security
شرح وظایف
 • تعيين صلاحيت سياسي - امنيتي كاركنان در جهت مقابله با نفوذ عوامل بيگانه و منحرف در تشكيلات دولتي
 • طبقه بندي و كنترل اخبار و اسناد و مدارك از لحاظ ميزان لطماتي كه افشاء غير مجاز آن به مصالح جمهوري اسلامي وارد مي آورند .
 • طبقه بندي و حفاظت از تأسيسات حياتي ، حساس، خيلي مهم و مهم به منظور جلوگيري از هر گونه اخلال در نظم و خرابكاري
 • ايجاد هماهنگي وارتباط مستمر با حراست كل كشور جهت انطباق فعاليت هاي حراستي با برنامه ها و ضوابط
 • همكاري مستقيم با بالاترين مقام سازمان به منظور: ايجاد هماهنگي لازم بين سپاه حفاظت هواپيمايي و سازمان
 • ايجاد هماهنگي لازم بين پليس فرودگاههاي کشور و سازمان
 • نظارت بر حسن اجراي مصوبه 98 شورايعالي امنيت ملي
 • انجام هماهنگي لازم در خصوص مصوبه 242 شورايعالي امنيت ملي
 • هماهنگي پروازهاي مشمول مصوبات 242 شوراي عالي امنيت ملي
 • نظارت بر جمع آوري و نگهداري و حفاظت از اسناد و مدارك هواپيماها و چرخ بال ها برابر مقررات و قوانين ايكائو
 • نظارت بر نحوه جمع آوري مدارك و اسناد به جا مانده از مسافرين و خدمه پروازها در حوادث هواپيمايي
 • نظارت و همكاري در نحوه اطلاع رساني از وقايع و حوادث هوايي به نشريات و خبر گزاري ها و صدا و سيما در انعكاس مناسب آن
 • شركت در جلسات و همكاري با واحد هاي مستقر در فرودگاه به هنگام حوادث غير مترقبه و غير طبيعي در جهت ارائه تسهيلات و خدمات ويژه
 • مطالعه و بررسي مقررات امنيت هوانوردي و ايجاد زمينه‌هاي اجرايي لازم و ايجاد هماهنگي با نهادهاي مربوط.(ضميمه 17 ايکائو)
اطلاعات مسئولين
اطلاعاتي ثبت نشده است.