بازگشت

ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
Aviation Personnel Licensing
شرح وظایف
دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي - شرح وظايف

 

 1. بررسي، صدور، تمديد، تغيير، تعليق، ابطال و محدود نمودن گواهينامه و مجوزهاي مراكز:
 • آموزش خلباني  ATO(شامل تاييد استفاده از شبيه ساز Use of FSTD
 • آموزش تعمير و نگهداري MTO؛
 • آموزش مراقبت پرواز؛
 • معاينات پزشكي هواييAeMC؛
 • آموزش مهمانداري؛
 •  بهره برداري از دستگاههاي شبيه ساز پرواز FSTD؛

 

 1. بررسي، صدور، تمديد، تغيير، تعليق، ابطال و محدود نمودن گواهينامه و مجوز، ريتينگ هاي اشخاص از جمله:
 • خلباني؛
 • پرسنل تعمير و نگهداري؛
 • مراقبت پرواز؛
 • ديسپچ؛
 • پزشكي؛
 • مهمانداري (در صورت لزوم)؛
 • اعتبار بخشي به گواهينامه هاي خارجي؛
 • ممتحين زبان انگليسي؛
 • معاينين پزشكي
 • اساتيد پروازي
 • ممتحنين پروازي
 1.  بررسي، اصلاح يا تهيه پيش نويس مقررات مرتبط با متخصصين هوانوردي؛
 2. تهيه و بروز نگهداشتن روش هاي اجرايي دفتر
 3. تطبيق مقررات مرتبط با پرسنل هوانوردي با الزامات ايكائو و در صورت لزوم اعلام اختلاف عملكرد.
 4. تاييد دوره هاي ديسپچ؛
 5. تاييد دوره هاي آموزشي موردي پرسنل نگهداري.
 6. بررسی و تاييد نظام نامه هاي: OM, TM, MOM, MTOE
 7. طراحي، برگزاري و به روز رساني آزمون هاي كتبي؛
 8. ارزيابي مهارت پروازي؛
 9. ارزيابي سلامت پزشكي Medical Certificate؛
 10. ارزيابي توانايي مكالمه زبان انگليسي خلبانان و كنترلرها؛
 11. رسيدگي به اعتراضات امتحانات پرسنل هوانوردی
 12. شناسایی خطرات ایمنی حمل و نقل هوایی (ناشی از فعالیت های مراكز، ارزیابی و مدیریت خطرات مرتبط با آن، از جمله اقدامات در جهت کاهش خطرات و تأیید اثربخشي آنها
 13. نگهداري سوابق مورد نياز از جمله: فرم هاي درخواست، يافته ها، گواهينامه ها، مجوزها، نظامنامه ها، اعمال محدوديت يا تعليق يا ابطال گواهينامه ها،
 14. تهيه برنامه و تعیین تیم های نظارت (مميزي، بازرسي، ...) و انجام آن
 15. اطمینان از اجرای موثر اقدامات اصلاحی در قبال يافته
 16. بررسی Occurrence Reporting
 17. تهیه آمار
 18. پيگيري گزارشات داوطلبانه مربوطه
 19. در صورت لزوم همکاری در بررسی سوانح هوایی
 20. بررسي پيشنهادات Safety Recommendation هاي ارائه شده توسط نهاد بررسي سوانح و در صورت لزوم اجراي آن
 1. تشكيل شوراي پزشكي جهت رسيدگي به اعتراضات پزشكي؛

 

بروز رسانی 3 فروردین 99

 

آدرس: فرودگاه مهرآباد، سازمان هواپيمايي کشوري، معاونت استاندارد پرواز، دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي

اطلاعات مدیر

نام و نام خانوادگی: محمد علي خيري

سمت: مديرکل دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي

آخرين مدرك تحصيلي: فوق ليسانس

پست الكترونيك: License@cao.ir

تلفن: 00982166078700

دورنگار: 00982166078736

نام و نام خانوادگی: محمدرضا کاظمي پور

سمت: جانشين دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي

آخرين مدرك تحصيلي: فوق ليسانس

پست الكترونيك: موردی ثبت نشده است.

تلفن: 00982144665875

دورنگار: موردی ثبت نشده است.

نام و نام خانوادگی: حمزه صابري

سمت: معاون مدير کل دفتر پرسنل هوانوردي

آخرين مدرك تحصيلي: فوق ليسانس

پست الكترونيك: h-saberi@cao.ir

تلفن: 00982166078700
00982166078736

دورنگار: موردی ثبت نشده است.

اطلاعات کارشناسان و مسئولين
شماره تلفن های گویای سازمان: 9-66078700
سمت نام و نام خانوادگي شرح مسئوليت شماره اتاق تلفن رزومه تصوير پرسنلي
کارشناس گواهينامه هاي عملياتي سيد عليرضا هدايت زاده رضوي 0 6102
کارشناس امتحانات و صدور گواهينامه هاي فني مهران صالحي 0 61022120
کارشناس گواهينامه ها داود احمدي 434 66025228
پزشک هوايي سعيد اکبري کهريزي 0 6102
رييس گروه فني حسين امير معيني 0 6102
کارشناس فني داود سوري 0 61022120
کارشناس گواهينامه ها محسن اسماعيلي 0 6102