بازگشت

ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
Aviation Personnel Licensing
شرح وظایف
دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي - شرح وظايف

 

 1. بررسي، صدور، تمديد، تغيير، تعليق، ابطال و محدود نمودن گواهينامه و مجوزهاي مراكز:
 • آموزش خلباني  ATO(شامل تاييد استفاده از شبيه ساز Use of FSTD
 • آموزش تعمير و نگهداري MTO؛
 • آموزش مراقبت پرواز؛
 • معاينات پزشكي هواييAeMC؛
 • آموزش مهمانداري؛
 •  بهره برداري از دستگاههاي شبيه ساز پرواز FSTD؛

 

 1. بررسي، صدور، تمديد، تغيير، تعليق، ابطال و محدود نمودن گواهينامه و مجوز، ريتينگ هاي اشخاص از جمله:
 • خلباني؛
 • پرسنل تعمير و نگهداري؛
 • مراقبت پرواز؛
 • ديسپچ؛
 • پزشكي؛
 • مهمانداري (در صورت لزوم)؛
 • اعتبار بخشي به گواهينامه هاي خارجي؛
 • ممتحين زبان انگليسي؛
 • معاينين پزشكي
 • اساتيد پروازي
 • ممتحنين پروازي
 1.  بررسي، اصلاح يا تهيه پيش نويس مقررات مرتبط با متخصصين هوانوردي؛
 2. تهيه و بروز نگهداشتن روش هاي اجرايي دفتر
 3. تطبيق مقررات مرتبط با پرسنل هوانوردي با الزامات ايكائو و در صورت لزوم اعلام اختلاف عملكرد.
 4. تاييد دوره هاي ديسپچ؛
 5. تاييد دوره هاي آموزشي موردي پرسنل نگهداري.
 6. بررسی و تاييد نظام نامه هاي: OM, TM, MOM, MTOE
 7. طراحي، برگزاري و به روز رساني آزمون هاي كتبي؛
 8. ارزيابي مهارت پروازي؛
 9. ارزيابي سلامت پزشكي Medical Certificate؛
 10. ارزيابي توانايي مكالمه زبان انگليسي خلبانان و كنترلرها؛
 11. رسيدگي به اعتراضات امتحانات پرسنل هوانوردی
 12. شناسایی خطرات ایمنی حمل و نقل هوایی (ناشی از فعالیت های مراكز، ارزیابی و مدیریت خطرات مرتبط با آن، از جمله اقدامات در جهت کاهش خطرات و تأیید اثربخشي آنها
 13. نگهداري سوابق مورد نياز از جمله: فرم هاي درخواست، يافته ها، گواهينامه ها، مجوزها، نظامنامه ها، اعمال محدوديت يا تعليق يا ابطال گواهينامه ها،
 14. تهيه برنامه و تعیین تیم های نظارت (مميزي، بازرسي، ...) و انجام آن
 15. اطمینان از اجرای موثر اقدامات اصلاحی در قبال يافته
 16. بررسی Occurrence Reporting
 17. تهیه آمار
 18. پيگيري گزارشات داوطلبانه مربوطه
 19. در صورت لزوم همکاری در بررسی سوانح هوایی
 20. بررسي پيشنهادات Safety Recommendation هاي ارائه شده توسط نهاد بررسي سوانح و در صورت لزوم اجراي آن
 1. تشكيل شوراي پزشكي جهت رسيدگي به اعتراضات پزشكي؛

 

بروز رسانی 3 فروردین 99

 

آدرس: فرودگاه مهرآباد، سازمان هواپيمايي کشوري، معاونت استاندارد پرواز، دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي

اطلاعات مسئولين
اطلاعاتي ثبت نشده است.