بازگشت

ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
Aeronautical operations Supervisory Department
شرح وظایف
 • مطالعه و بررسي پيشنهادهاي ارايه شده از سوي سازمان بين‌المللي هواپيمايي کشوري با هماهنگي ساير واحد هاي ذيربط و تهيه پاسخ لازم براي ارسال به سازمان ايکائو.
 • بررسي استانداردها و توصيه‌هاي ايکائو و اعلام موافقت يا اختلاف عملکرد به سازمان ايکائو با همکاري ساير واحدها.
 • شرکت در کميته‌ها و سمينارهاي تخصصي ايکائو به منظور بررسي مقررات هوايي و اعلام نظر سازمان با همکاري ساير واحدها.
 • تهيه و تنظيم و پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي اجرايي حقوقي مربوط به استانداردها و توصيه‌هاي ايکائو و پيگيري مراحل مربوطه به منظور به تصويب رساندن آن در مراجع ذيربط.
 • طرح پیشنهادات سازمان در زمینه اصلاح مقررات ایکائو و یا طرح موارد جدید اصلاحی و پیگیری آن از طریق نماینده سازمان.
 • مطالعه و بررسي مقررات هواشناسي و ايجاد زمينه‌هاي اجرايي لازم و ايجاد هماهنگي با سازمان هواشناسي کشور.(ضميمه 3 ايکائو)
 • نظارت بر اجراي مقررات كنترل ترافيك هوايي در فضاي كشور و حوزه هاي عملياتي فرودگاه ها.(ضميمه شماره 11)
 • تنظيم و تدوين مقررات مربوط به اجازه كليه پروازها ( بازرگاني ، نظامي ، شخصي و فوق سبك) و نظارت بر اجراي آنها
 • تدوين دستور العمل هاي هماهنگي با وزارت امور خارجه و سازمان هاي نظامي و غير نظامي در خصوص اجازه پروازها .
 • هماهنگي با كشورها براي مذاکره انعقاد و اصلاح موافقت نامه هاي مراكز كنترل پروازي با همكاري دفترامور حقوقي و امور بين الملل.
 • تهيه وتدوين مقررات بر ترافيك هوايي (ATM) و سيستم هاي ارتباطي و ناوبري و نظارتي و سياستگذاري ها و برنامه ريزي هاي اجرايي همگام با توسعه و پيشرفت اين امر بر اساس مصوبات ايكائو .(ضميمه شماره 10 و 11 ايکائو)
 • همکاري وهماهنگي و امور هوانوردي بين سازمان هاي نظامي و غير نظامي.
 • برگزاري جلسات و اداره كميته دائمي امور فضاي كشور .
 • تهيه و تنظيم طرح هاي پروازي نقشه ها و نشريات هوانوردي انتشار آنها .(ضميمه شماره 15 ايکائو)
 • سياستگذاري و ساماندهي فضاي كشور براي طراحي و توسعه و برقراري مسير هاي هوايي مستقيم و تعديل مناطق خطر، احتياط ، محدوده و ممنوعه.
 • نظارت بر ارائه خدمات ناوبري هوائي در كشور
 • نظارت بر عمليات فرودگاهي در كشور
 • تائيد اسناد و نظامنامه هاي عمليات ارائه دهندگان خدمات ناوبري هوائي و فرودگاهي
 • برنامه ريزي و پيگيري اجراي اقدامات مربوط به استقرار روشهاي نوين ناوبري هوائي CNS/ATM در كشور
 • تهيه بخشنامه هاي ايمني در حوزه هاي تحت نظارت
 •  برنامه ريزي در خصوص برقراری سيستم هاي برق اضطراري و روشنايي باند ها و نظارت بر نصب و بهره برداري صحيح از سيستم ها و تجهيزات مربوط(ضميمه 14 ايکائو)
 • صدور مجوز تخصيص فرکانس مخابراتي دستگاه هاي ارتباطي و ناوبري بر شرکت هاي هوايي.
 • تعيين و تدوين ضوابط مربوط به انتصاب مديران فرودگاه ها و معاونين عملياتي ايشان و نظارت بر حسن اجراي آن.
 • سياست گذاري و تهيه دستور العمل ها و ضوابط مربوط به تجهيزات و دستگاه هاي كمك ناوبري و ارتباطي مخابراتي فرودگاهي كشور و نظارت بر اجراي مطلوب سياست هاي ابلاغي سازمان در اين خصوص .
 • تائيد نظامنامه موسسات و شرکت هاي فرودگاهي و هوانوردي
 • بررسي پيشنهادهاي ايكائو در خصوص انكس 14 و اعلام نظر نسبت به قبولي و يا هرگونه اختلاف عملكرد و همكاري وهماهنگي در خصوص مميزي هاي مربوطه.
 • بررسي پيشنهادهاي احداث فرودگاه ها جهت بهره برداري هواپيماهاي سبك و يا هليكوپتر و طرح موضوع در كميته هاي دائمي اداره امور فضاي كشور و اقدام لازم بر اساس مصوبات كميته هاي مذكور.
 • تدوين دستورالعمل هماهنگي فرودگاههاي مشترك و نحوه بهره برداري از آنها و نظارت بر اجراي دستور العمل هاي مذكور.
 • ساماندهي و برنامه ريزي در خصوص چگونگي بهره برداري از فرودگاه ها توسط پروازهاي نظامي ( ناوبري ، آموزشي ، مأموريت هاي ويژه).
 • تائيد صلاحیت مديران فرودگاهي و معاون عملياتي فرودگاه ها.
 • نظارت بر تهيه و تدوين طرح جامع فرودگاه هاي كشور و پيگيري و نظارت جهت اجراي آن . (انكس14)
 • تعيين ضوابط و مقررات احداث فرودگاه ها و بررسي طرح هاي توسعه فرودگاهي و اعلام نظر در اين خصوص(انكس14)
 • نظارت بر اجراي مقررات در حوزه فني و عملياتي و عوامل ميدان پروازي فرودگاهي . (انكس14)
 • كنترل موانع در سطوح پروازي فرودگاه ها . (انكس14)
 • صدور يا تمديد مجوز ارائه سرويس AIS براي متقاضيان براساس دستورالعمل و آئين نامه مصوب
 • تهيه و تدوين دستورالعمل و آئين نامه صدور يا تمديد مجوز ارائه سرويس AIS
 • بررسي و تصويب دستورالعمل و مقررات (AIS MANUAL) ارائه سرويس اطلاعات هوانوردي
 • بررسي شرايط احراز پست پرسنل ارائه سرويس ( Tob specification) AIS
 • تطابق دستورالعمل هاي سرويس AIS با مقررات ملي و بين المللي (ANNX 4,ANNX 15)
 • تهيه و تدوين برنامه هاي نظارت و بازرسي دوره اي و غير مترقبه از ارائه کننده سرويس AIS و تهيه چک ليست هاي مربوطه
 • انجام بازرسي و نظارت دوره اي و غير مترقبه از ارائه کننده سرويس AIS
 • پي گيري اشکالات مشاهده شده درطول بازرسي هاي فوق تا کاهش يا رفع اشکالات
 • بررسي و تأييد و تصويب طرح هاي اضطراري فرودگاه ها و پيش بيني دستور العمل هاي اضطراري به هنگام رويدادها .
 • همكاري با واحدهاي ذيربط از جمله گروه تجسس و نجات و مراجع امنيتي و انتظامي در مواقع بروز حوادث و سوانح هواپيمايي.
 • تنظيم و تدوين مقررات تجسس و نجات و حوادث غير مترقه و همكاري با تجسس و نجات دريايي و انعقاد توافقتنامه
 • نظارت بر ارائه سرويس هاي تجسس و نجات به هواپيماهاي سانحه ديده ، مفقود شده يا درحال اضطرار طبق مقررات بين المللي.
 • صدور، تمديد، تعليق، ابطال و محدود كردن گواهينامه مرکز وارسی پرواز
 • بررسی و تایید نظامنامه عملیات وارسی پروازی
 •  تهيه وصدور اطلاعيه هاي هوانوردي.
 • انجام ساير امور محوله.

آدرس: سازمان هواپيمايي کشوري، دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي

اطلاعات مدیر

نام و نام خانوادگی: ميثم شاکرآراني

سمت: سرپرست دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي

آخرين مدرك تحصيلي: فوق ليسانس

پست الكترونيك: موردی ثبت نشده است.

تلفن: 00982166073534

دورنگار: 00982144665576

اطلاعات کارشناسان و مسئولين
شماره تلفن های گویای سازمان: 9-66078700
سمت نام و نام خانوادگي شرح مسئوليت شماره اتاق تلفن رزومه تصوير پرسنلي
کارشناس تجهيزات فرودگاهي سيد حميدرضا صانعي نظارت بر تجهيزات فرودگاهي و امور بخش زميني 73 187
کارشناس مديريت ترافيك هوايي و مقررات پروازي حسين ترنجي 73 199
کارشناس امور هواشناسي هوانوردي آناهيتا فرش فروش 73 115
کارشناس نظارت برامور بخش هوايي فرودگاه ها رحيم خدايي 73 198
(کارشناس امور مراقبت پرواز سعيد تقي پور 73 145
کارشناس تجهيزات ناوبري، ارتباطي و نظارتي بهاءالدين صدر 73 149
کارشناس عمليات هوانوردي منوچهر زاهدي 73 142
مسئول دفتر دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي سعيده فرجي 73 194
معاون فتح اله عرفاني پور 0 00982166073534