بازگشت

ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


دفتر امور حقوقي و بين الملل
Legal and International Affairs Department
شرح وظایف
 • مشارکت در تهيه و تنظيم اسناد حقوق بين‌المللي هوايي و شرکت در اجلاس‌هاي مربوطه و پيگيري امور حقوق بين‌المللي هوايي در مراجع بين‌المللي.
 • مطالعه و بررسي مکاتبات بين‌المللي و تهيه پاسخ‌هاي لازم و انجام اقدامات مربوطه با هماهنگي واحدهاي ذيربط.
 • برقراری ارتباط با سازمان های هواپیمایی کشوری سایر کشور ها و انعقاد جلسات و انجام مذاکره برای تهیه موافقتنامه های دو جانبه حمل و نقل هوایی و سایر یادداشت تفاهم ها.
 • تهيه و تنظيم طرح‌ها، لوايح قانوني، تصويب‌نامه‌ها ، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل ها و بررسي قوانين و مقررات هواپيمايي از جنبه‌هاي تخصصي و شرکت در مجامع ذيربط از جمله کميسيون‌هاي مجلس و دولت با همکاري ساير واحدها.
 • شرکت در جلسات ملاقات سازمان با مقامات خارجي و تهيه گزارشات لازم.
 • مطالعه و بررسي حقوقي قوانين، مقررات و مصوبات در ارتباط با سازمان ارايه نظرات و پيشنهادات لازم.
 • مشاوره و اظهار نظر حقوقي در موارد ارجاعي و دفاع از سازمان در مراجع قضايي.
 • جمع‌آوري و نگهداري قوانين، مقررات، تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها.
 • نظارت بر انجام امور ثبتي، اعلام شکايت و اقامه دعوي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي در مراجع قضائي به نمايندگي از طرف سازمان متبوع و دفاع از آن در کليه مراحل و همچنين دفاع از دعاوي که عليه سازمان هواپيمايي كشوري در محاکم و مراجع مختلف قضائي مطرح مي گردد.
 • پيگيري و تهيه پاسخ‌هاي لازم در مورد تقاضاهاي واصله از سوي نمايندگان مجلس در مورد نيازمندي‌هاي حوزه انتخابي خود با مشارکت واحدهاي ذيربط.
 • شرکت در جلسات و کميسيون‌هاي مربوط به سازمان در هيات دولت و مجلس شوراي اسلامي بنا به ضرورت و مشارکت در تهيه و تنظيم اسناد بين‌المللي و شرکت در اجلاس‌هاي مربوطه در صورت لزوم.
 • تهيه و تدوين دستورالعمل‌هاي لازم در ارتباط با انعقاد قراردادهاي مختلف مورد نياز و نظارت بر حسن اجراي آنها و تهيه و ارايه گزارش‌هاي لازم به مسئولين ذيربط در مواقع ضروري.
 • برقرراي سيستم ثبت، نگهداري، بايگاني و پردازش اسناد و مدارک مربوط به درخواست هاي رزرو و علامت ثبت هواپيما، خروج از ثبت هواپيما ، صدور گواهينامه ثبت هواپيما، سوابق فني هواپيما هاي خريداري، اجاره بشرط تمليک، اجاره با علامت ثبت خارجي و سوابق چک هاي نظارتي و ...
 • انجام ساير امور محوله
اطلاعات مدیر

نام و نام خانوادگی: محمد سعيد شرفي

سمت: سرپرست دفتر امور حقوقي و بين الملل

آخرين مدرك تحصيلي: فوق ليسانس

پست الكترونيك: موردی ثبت نشده است.

تلفن: 00982166025246

دورنگار: 00982166025115

اطلاعات کارشناسان و مسئولين
شماره تلفن های گویای سازمان: 9-66078700
سمت نام و نام خانوادگي شرح مسئوليت شماره اتاق تلفن رزومه تصوير پرسنلي
معاون امور بين الملل فهيمه سرحدي -برقراري ارتباط با هواپيمايي كشوري ساير كشورها -ايجاد زمينه جهت انعقاد موافقت نامه حمل و نقل هوايي با ساير كشورها -شركت در جلسات ؛ ملاقات با مقامات خارجي و تهيه گزارش -نظارت بر حسن انجام امور محوله در بخش بين الملل -نظارت بر حسن انجام امور ماموريتها و يا برگزاري اجلاسهاي بين المللي در تهران -اخذ نظرات بازرگاني شركتهاي هواپيمايي داخلي در جهت راه اندازي پرواز هاي بين المللي -مكاتبه با ايكائو درزمينه هاي هوانوردي در صورت ضرورت -ارجاع متن نمونه موافقت نامه كشورها و تطبيق با سياستهاي كشور در صنعت حمل و نقل هوايي به کارشناس مربوطه -پيگيري و تهيه پاسخ آخرين اقدامات روابط بين الملل و انعكاس به وزارت امور خارجه و وزارت راه و شهر سازي -ارجاع بررسي تقاضاي شركتهاي هواپيمايي خارجي در خصوص راه اندازي مسير پروازي بين المللي و تطبيق آن با توافقات به کارشناس مربوطه -ارائه پيشنهاد در جهت ارتقاء آموزش كارشناسان حوزه بين الملل شاغل اين پست زير نظر مدير كل دفتر دفتر حقوقي و امور بين الملل انجام وظيفه نموده و عند الزوم سايرامور ارجاعي مربوطه را انجام مي دهد . 135 66078700-9 داخلي 287
رييس گروه امور بين الملل هوانوردي مهدي زند 132 داخلي 285
كارشناس امور بين الملل ياسمن علامه 135 داخلي 284
كارشناس امور بين الملل رامين امين طينت 135 داخلي 289
معاون حقوق هوانوردي نادر نيك پور -مطالعه و بررسي قوانين و مقررات هوانوردي در جلسات شواري حقوقي و ارائه و نظرات اصلاحي در مورد آنها در مواقع ضروري . -شركت و حضور مستمر در جلسات شوراي حقوقي - نظارت بر انجام كليه امور حقوقي سازمان هواپيمايي كشوري در پرونده هاي قضايي له و عليه اشخاص حقيقي و حقوقي و ارجاع شکايات واصله به کارشناسان مربوطه به منظور تهيه لوايح دفاعي لازم و شركت در مراجع قضايي. - ارجاع اساسنامه ها و صورتجلسات مجامع عمومي و هيات مديره شركتهاي خدمات مسافرت هوايي، شركتهاي هواپيمايي و موسسات هوانوردي به كارشناسان جهت بررسي و اظهارنظر. -مشاوره و اظهارنظر حقوقي در موارد ارجاعي. شاغل در اين پست زيرنظر مديركل دفتر امورحقوقي و بين الملل انجام وظيفه نموده و عندالزوم ساير موارد ارجاعي مربوطه را انجام مي دهد. 142 داخلي 491
كارشناس حقوق هوانوردي وحيده نجفي 131 داخلي 281
كارشناس حقوق هوانوردي اصغر رحيمي 0 داخلي 348
كارشناس حقوق هوانوردي محمد امين عرفي 0 داخلي 446
كارشناس حقوق هوانوردي مهدي سرلك 0 داخلي 489
کارشناس حقوق هوانوردي علي لطفي 131 246