بازگشت

ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


دفتر فن آوري اطلاعات و بررسي هاي آماري
Information Technology & Statistics Department
شرح وظایف
 • مديريت امور فن آوري اطلاعات در جهت اجراي برنامه هاي توسعه اين فن آوري و تحقق دولت الكترونيك در سازمان.
 • جمع آوري آمار نشست و برخاست فرودگاه ها، بار ومسافر و پست .
 • دريافت اطلاعات از مركز كنترل فضاي كشور.
 • نظارت بر سيستم هاي امنيتي شبكه.
 • نظارت بر نگهداري و پشتيباني شبكه كامپيوتري شامل سرورها، سوئيچ هاو.....
 • بروز رساني وب سايت سازمان.
 • تهيه وتدوين وتجزيه وتحليل آمارهاي مورد نياز صنعت هوانوردي وارائه به ساير دفاتر سازمان ومراجع ذيربط.
 • تدوين و اجراي طرح جامع فناوري اطلاعات مديريت شبكه، اينترنت، و اينترانت و ايمني سيستمها.
 • راهبري سيستم اتوماسيون اداري، طرح تكفا – پرتال.
 • ايجاد شبكه و زير ساختها و بستر IT در سازمان.
 • راهبري امور ارتباطات رايانه اي، پياده سازي و ايجاد بستر مناسب جهت برخورداري از اينترنت و اينترانت مطمئن، نگهداشت و توسعه سايت اينترنتي سازمان و تامين امنيت آن.
 • ساماندهي نرم افزارهاي مرتبط با شبكه، امنيت شبكه، ارتباط و سيستم عامل، تجهيزات سخت افزاري و شبكه در سازمان.
 • ارائه خدمات سخت افزاري و نرم افزاري و پشتيباني آنها.
 • ايجاد بستر و پياده سازي استانداردهاي امنيت اطلاعات و شبكه در سطح سازمان.
 • انجام ساير امور محوله.
اطلاعات مسئولين
اطلاعاتي ثبت نشده است.