بازگشت

ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


دفتر فن آوري اطلاعات و بررسي هاي آماري
Information Technology & Statistics Department
شرح وظایف
 • مديريت امور فن آوري اطلاعات در جهت اجراي برنامه هاي توسعه اين فن آوري و تحقق دولت الكترونيك در سازمان.
 • جمع آوري آمار نشست و برخاست فرودگاه ها، بار ومسافر و پست .
 • دريافت اطلاعات از مركز كنترل فضاي كشور.
 • نظارت بر سيستم هاي امنيتي شبكه.
 • نظارت بر نگهداري و پشتيباني شبكه كامپيوتري شامل سرورها، سوئيچ هاو.....
 • بروز رساني وب سايت سازمان.
 • تهيه وتدوين وتجزيه وتحليل آمارهاي مورد نياز صنعت هوانوردي وارائه به ساير دفاتر سازمان ومراجع ذيربط.
 • تدوين و اجراي طرح جامع فناوري اطلاعات مديريت شبكه، اينترنت، و اينترانت و ايمني سيستمها.
 • راهبري سيستم اتوماسيون اداري، طرح تكفا – پرتال.
 • ايجاد شبكه و زير ساختها و بستر IT در سازمان.
 • راهبري امور ارتباطات رايانه اي، پياده سازي و ايجاد بستر مناسب جهت برخورداري از اينترنت و اينترانت مطمئن، نگهداشت و توسعه سايت اينترنتي سازمان و تامين امنيت آن.
 • ساماندهي نرم افزارهاي مرتبط با شبكه، امنيت شبكه، ارتباط و سيستم عامل، تجهيزات سخت افزاري و شبكه در سازمان.
 • ارائه خدمات سخت افزاري و نرم افزاري و پشتيباني آنها.
 • ايجاد بستر و پياده سازي استانداردهاي امنيت اطلاعات و شبكه در سطح سازمان.
 • انجام ساير امور محوله.
اطلاعات مدیر

نام و نام خانوادگی: سيدمحمد هاشمي

سمت: مديرکل دفتر فن آوري اطلاعات و بررسيهاي آماري

آخرين مدرك تحصيلي: فوق ليسانس

پست الكترونيك: hashemi@cao.ir

تلفن: 00982166025131

دورنگار: 00982144661642

اطلاعات کارشناسان و مسئولين
شماره تلفن های گویای سازمان: 9-66078700
سمت نام و نام خانوادگي شرح مسئوليت شماره اتاق تلفن رزومه تصوير پرسنلي
معاون محمد وحيدي 50 477
رئيس گروه نرم افزار شيما عباسي 57 475
رئيس گروه آمار و اطلاعات هوانوردي بتول معيني کربکندي 9 467
مسئول بخش پشتيباني و Help Desk حسن کرمي 8 463
کارشناس فناوري اطلاعات نادر رجب نژاد 50 432
کارشناس سيستم هاي نرم افزاري معصومه فيض آبادي 9 460
کارشناس نرم افزار پانته آ بذري معارفي 57 471
کارشناس نرم افزار آزاده محبي فر 9 469
مدير شبکه سيدعلي عزيزي 12 00982144661676
کارشناس شبکه مسلم خادمي 12 00982144661676
کارشناس آمار اکرم صفري 9 474
کارشناس آمار ليلا ملکي ديشابي 9 468
کارشناس IT علي توانا 8 465
کارشناس IT مهدي جاني 8 464
کارشناس IT شهرام برقي 12 493
مسئول دفتر سولماز خادم معصومي 10 461