بازگشت

ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


رياست سازمان
President of Civil Aviation Organization
اطلاعات مدیر

نام و نام خانوادگی: علي عابدزاده

سمت: رئيس سازمان هواپيمايي كشوري

آخرين مدرك تحصيلي: فوق ليسانس

پست الكترونيك: Abedzadeh@cao.ir

تلفن: 00982166025230

دورنگار: 00982144659348

اطلاعات کارشناسان و مسئولين
شماره تلفن های گویای سازمان: 9-66078700
سمت نام و نام خانوادگي شرح مسئوليت شماره اتاق تلفن رزومه تصوير پرسنلي
مشاور رسانه اي رييس سازمان و مدير روابط عمومي رضا جعفرزاده 0 00982144659137
سرپرست دفتر ايمني با حفظ سمت جواد محمد پور همداني 0 00982144659366
معاون استاندارد پرواز مجيد حسنلو 0 00982166025045 00982166036552
جانشين معاونت استاندارد پرواز مجيد اخلاقي 0 00982166025045 00982166036552
مديرکل حوزه رياست و روابط عمومي آرش خدايي 0 00982144662066 00982144661866
معاون هوانوردي و امور بين الملل مرتضي دهقان 0 00982166036341
معاون توسعه مديريت و منابع وحيد ازوجي 0 00982166078734
مدير کل دفتر بررسي سوانح و حوادث حسن رضايي فر 21 00982166073526
مديركل دفترارزيابي عملکرد و تضمين كيفيت جواد محمد پور همداني 0 00982144659366
مديركل دفتر مركزي حراست مهدي خنجري 0 00982144659105