بازگشت

ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


کميته امنيتي حفاظتي هواپيمايي
Aviation Security Committee
شرح وظایف

ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي مسئوول امنيت و حفاظت ، بهبود خدمات رساني همراه با اكرام مسافرين و حصول اطمينان از اتخاذ تصميمات مناسب در حوزه هوانوردي كشور

اطلاعات مدیر

نام و نام خانوادگی: مهدي خنجري

سمت: دبيرکميته امنيت و حفاظت هوانوردي کشور

آخرين مدرك تحصيلي: فوق ليسانس

پست الكترونيك: موردی ثبت نشده است.

تلفن: 00982144659105

دورنگار: 00982166036741

اطلاعات کارشناسان و مسئولين
اطلاعاتي ثبت نشده است.